Silvair zadebiutował na GPW w 2018 r. Akcje w ofercie publicznej sprzedawał po cenie wynoszącej 17 zł. Obecnie kosztują niespełna 5 zł. Z opublikowanego raportu za III kwartał wynika, że w ujęciu narastającym przychody firmy wyniosły 1,5 mln zł wobec niespełna 1 mln zł rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym i netto nadal jest strata – choć niższa niż rok temu.

„Pomimo wzrostu skonsolidowanych przychodów w okresie 3 kwartałów 2023 roku bieżące wpływy ze sprzedaży nie pozwalają jeszcze na pełne sfinansowanie działalności operacyjnej i rozwojowej grupy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Stan ten może budzić wątpliwości co do kontynuowania działalności przez grupę” - czytamy w raporcie finansowym. Władze spółki przypominają, że 7 lutego 2023 r. rada dyrektorów podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań do łącznej wysokości 5 mln USD w formie emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje nowej emisji. W ramach tej emisji, do dnia publikacji raportu za III kwartał, spółka wypuściła papiery zamienne na łączną kwotę 1,15 mln USD.

Silvair działa na perspektywicznym rynku. Podkreśla, że stale pracuje nad rozwojem swoich produktów i dostosowywaniem ich do oczekiwań branży oświetleniowej. Istotnym kamieniem milowym w tym zakresie było udostępnienie w pierwszej połowie 2023 r. wybranym partnerom wersji beta aplikacji Silvair Commissioning na urządzenia mobilne z systemem Android. Prace nad aplikacją prowadzone były od ponad dwóch lat. Dotychczas mobilna część narzędzi dostępna była jedynie na urządzenia z systemem iOS (urządzenia firmy Apple), co stanowiło istotną barierę wejścia - w szczególności na rynkach europejskim oraz azjatyckim. Grupa spodziewa się, że szerokie udostępnienie narzędzi Silvair Commissioning na urządzeniach z systemem Android – planowane jeszcze w bieżącym roku – zwiększy atrakcyjność produktów Silvair na wspomnianych rynkach, stanowiąc czynnik przyczyniający się do dynamicznego rozwoju biznesu.