W raporcie BM Pekao czytamy m.in., że ten rok powinien być rekordowy dla spółki pod względem wygenerowanych przychodów ze sprzedaży jak i wyników operacyjnych. „Uwzględniając bieżące otoczenie rynkowe i dane operacyjne ze spółki bardzo istotnie podnosimy prognozy finansowe na ten rok i kolejne lata. W kolejnych latach zakładamy w modelu, że znormalizowany poziom marży netto może wynosić około 2,0 proc. Ten rok pokazuje, że popyt jest mniej wrażliwy na zmianę cen niż można było tego oczekiwać w stosunku do poprzednich lat. Dlatego też wydaje się być to istotnym aspektem wyników tegorocznych w kontekście kolejnych lat i możliwych wahań strony kosztowej i zarządzanie procesem cenowym” - wskazują analitycy. Z czynników ryzyka wskazują na potencjalnie większą aktywność konkurencji jeżeli dojdzie do istotnego rozszerzenia marż operacyjnych czy netto i poprawy rentowności kapitału w sektorze, co mogłoby spowodować chęć większej rywalizacji o udziały rynkowe.

Czytaj więcej

Deszcz zamówień w Rainbow

„Można odnieść wrażenie, że wszystkie kluczowe czynniki operacyjne sprzyjają całemu sektorowi jak i spółce. Wzrost rynku, a za tym wzrost wolumenów sprzedażowych jest bardzo istotny (44 proc. przedsprzedaż na Lato 2023) i praktycznie rekordowy. W dalszym ciągu na rynku występuje wzrost cen w ujęciu rok do roku (15-20 proc.). Dodatkowo analizując strukturę kosztów można wskazać, że wzrost kosztu per wycieczka będzie niewiele wyższy niż rok temu, a może być istotnie niższy niż wzrost cen” - wskazuje BM Pekao.

Przychody Rainbow Tours ze sprzedaży po kwietniu wynoszą 693 mln zł (75 proc. wzrostu rok do roku), a przedsprzedaż rośnie w tempie powyżej 40 proc. Według analityków, kilka czynników może wskazywać na to, że w tym roku mógł wzrosnąć odsetek osób robiących wcześniejszą rezerwacje na wyjazdy, ale nie powinno to notować istotnych odchyleń od poprzednich lat. „Nasza prognoza zakłada, że wzrost liczby sprzedanych wycieczek wyniesie około 20 proc. rok do roku, przy około 14-proc. wzroście średniego przychodu z wycieczki/uczestnika. Dodatkowo perspektywy poprawy marży brutto na sprzedaży są również obiecujące. Ceny wycieczek notują wzrost, a wiele wskazuje na to, że w ujęciu rocznym koszty wycieczki wzrosną nieznacznie” - podano.