Spółka zajmująca się uzyskiwaniem odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych pokazała dziś rano raport za I kwartał 2015 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 5,2 mln zł i był o 125 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. Przychody wyniosły 20,6 mln zł i były o 70 proc. wyższe niż przed rokiem. - Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych spraw, rozwijającego się segmentu działalności zajmującej się cesjami wierzytelności oraz odszkodowań należnych na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego, związanych z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby płaconych przedsądowo przez towarzystwa ubezpieczeniowe – czytamy w komentarzu zarządu.

Zarówno na poziomie zysków, jak i przychodów wyniki były wyższe od prognoz analityków z DM BZ WBK. Eksperci spodziewali się, że wynik netto wyniesie 4,5 mln zł, a przychody 18,6 mln zł. – Widzimy silny wzrost przychodów, zadowalającą dynamikę zysków i słabość w przepływach z działalności operacyjnej (spadek z –0,1 mln zł do –10 mln zł w I kwartale 2015 r., red.). Ogólnie wyniki oceniamy pozytywnie – czytamy w raporcie DM BZ WBK. Zdaniem ekspertów, z uwagi na dużą sezonowość działalności spółki, w kolejnych kwartałach nie należy oczekiwać dużych zmian wysokości zysków.