– Planujemy realizować bieżące projekty ze środków własnych, wspierając się dotacjami zewnętrznymi, np. programami unijnymi i kredytami bankowymi – tłumaczy Sławomir Halbryt, prezes i główny akcjonariusz firmy. – Na dzisiaj Sescom nie planuje emisji akcji, jednak nie wyklucza takiego kroku w przyszłości, przy kolejnych projektach inwestycyjnych uzasadniających cel emisyjny – dodaje.

W ocenie Halbryta klienci spółki są w dobrej kondycji, a obecna koniunktura sprzyja ich rozwojowi. – Sieci handlowe i usługowe w coraz większym stopniu zamawiają zewnętrzne usługi pomocnicze, m.in. w zakresie utrzymania sprawności technicznej i wsparcia rozwoju biznesu. Od sprawności technicznej sklepów zależy możliwość ich efektywnego działania – podkreśla.

W 2018 r. firma będzie kontynuować ekspansję zagraniczną. – Z początkiem lutego zaczęliśmy realizować pierwszy stały kontrakt na usługi techniczne w Holandii – mówi Halbryt. Zapowiada, że w planach są również przejęcia. Prezes liczy, że przychody w tym roku obrotowym przekroczą 100 mln zł.

W akcjonariacie na razie nie pojawiły się żadne fundusze.