W III kwartale 2020r. grupa wypracowała 8,3 mln zł zysku netto mln zł, co oznacza spadek o 51 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Zysk operacyjny zmniejszył się o 41 proc. osiągając 10,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 138 mln zł i były o 19 proc. niższe niż przed rokiem.

Na wyniki grupy negatywny wpływ miała pandemia Covid-19, która w istotny sposób wpłynęła na spadek popytu rynkowego. Najmocniej skutki spadku popytu dotknęły segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów, gdzie spadek przychodów względem analogicznego kwartału 2019r.  wyniósł 32,4 proc. W segmencie elementów złącznych obroty zmniejszyły się rok do roku o 21,5 proc. Natomiast wzrost o 13 proc. odnotował segment automatyki przemysłowej i armatury.

- W III kwartale 2020 r. widoczne jest odbicie sprzedaży, aczkolwiek przychody pozostawały na poziomie niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rynki motoryzacyjne rosną w różnym tempie, w zależności od regionu. W przypadku Unii Europejskiej rynek produkcji samochodów ulega powolnej poprawie. Z kolei amerykański rynek samochodowy znajduje się obecnie w dobrej kondycji –na tym rynku grupa notowała wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. – wyjaśnia Mangata w raporcie.

W ocenie zarządu sytuacja finansowa grupy jest stabilna. Według zapewnień dostępne środki finansowe pozwalają na funkcjonowanie bez zakłóceń. Spłata należności handlowych odbywa się bez istotnych zakłóceń, podobnie jak regulowanie bieżących zobowiązań handlowych. Zamrożony został program inwestycji rozwojowych. Do czasu ustania pandemii realizowane mają być  niezbędne inwestycje o charakterze odtworzeniowym oraz remontowym. Kiedy sytuacja rynkowa na to pozwoli, planowane jest wznowienie programu inwestycji rozwojowych. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,7 na koniec III kwartału br.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020r. skonsolidowane przychody Mangaty obniżyły się o 22 proc., do 421,1 mln zł, a zyski netto i operacyjny spadły odpowiednio o  40 i 45 proc., do 27,2 mln zł i 31,5 mln zł.