Zysk operacyjny wyniósł 17,39 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 22,27 mln zł wobec 21,29 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,99 mln zł w 2020 r. wobec 118,51 mln zł rok wcześniej.

W 2020 roku największy udział w strukturze przychodów grupy kapitałowej Aplisens miał rynek krajowy, gdzie sprzedaż wyniosła 39,2 mln zł (-4,4% r/r). Przychody z rynku dawnej WNP osiągnęły wartość 38,5 mln zł (- 13,3% r/r), natomiast Unii Europejskiej 23,9 mln zł (-9,5% r/r), podano w komunikacie.

"Rok 2020 był okresem wyjątkowym. Pandemia koronawirusa, mająca globalny charakter, wyznaczyła nowe reguły zarówno dla życia społecznego, jak i gospodarczego. Poddała również niełatwej próbie naszą firmę, z której wyszliśmy obronną ręką. Zdywersyfikowany biznes Grupy Aplisens wsparty przez konkurencyjne portfolio produktowe, wypracowane relacje handlowe w kraju oraz na głównych rynkach eksportowych pozwoliły prowadzić stabilną działalność i wypracować solidne wyniki finansowe. Mimo obiektywnie bezprecedensowych warunków Grupa Aplisens odnotowała zbliżony poziom przychodów, względem rekordowego 2019 roku, utrzymując poziom rentowności brutto sprzedaży. To argumenty potwierdzające dojrzałość i efektywność naszej organizacji oraz jej zdolność do sprawnego dostosowywania się do zmieniających się w błyskawicznym tempie realiów rynkowych" - skomentował prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 13,73 mln zł wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.