Boryszew: Poprawa we wszystkich segmentach

Grupa Boryszew udanie weszła w 2021 rok. W I kwartale br. wypracowała 29 mln zł zysku netto wobec 38 mln zł straty rok wcześniej.

Publikacja: 28.05.2021 11:19

Andrzej Juszczyński, CFO i wiceprezes Boryszewa

Andrzej Juszczyński, CFO i wiceprezes Boryszewa

Foto: materiały prasowe

EBITDA zwiększyła się o ponad 13 proc, osiągając 92 mln zł. Przychody grupy wyniosły 1,45 mld zł i były o 8 proc. niższe niż rok wcześniej. - Warto podkreślić, że w porównywalnym zakresie działalności (eliminując z I kwartału 2020 wynik Impexmetal) wzrost EBITDA jest ponad dwukrotny i wynika on z poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności Grupy. Ponadto efektywne zarządzanie spółką pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA po pierwszym kwartale 2021 na poziomie 2,6x – komentuje Andrzej Juszczyński, CFO i wiceprezes Boryszewa.

Efektowny, ponad pięciokrotny wzrost wyniku EBITDA względem I kwartału 2020 roku w segmencie motoryzacji to zasługa głównie Grupy Maflow, która przez ostatnie kwartały znacząco poprawiła efektywność oraz zanotowała rok do roku sprzedaż wyższą o ponad 25 proc. W Grupie BAP, pod wspólnym zarządzaniem z Grupą Maflow, wdrażany jest program optymalizacji procesów operacyjnych generujący wzrost rentowności kontraktów.

Porównując rok do roku wyniki segmentu metalli bez ujęcia wpływu sprzedanego w IV kwartale 2020 roku Impexmetalu można zauważyć wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA odpowiednio o 19 proc. oraz 75 proc. - Jak zakładaliśmy, Segment Metale ma się dobrze pomimo braku Impexmetalu.

Wyniki wypracowane w tym obszarze w I kwartale 2021 roku to efekt realizacji długofalowej strategii spółki, konsekwentnego wypełniania założonych planów i procesów inwestycyjnych. W związku z problemami europejskich przedsiębiorstw z utrzymaniem łańcuchów dostaw m.in. z Chin odnotowaliśmy znaczący wzrost zapotrzebowania na nasze wyroby metalowe i stalowe. Aktualnie przyglądamy się kolejnym aktywom – wyjaśnia Wojciech Kowalczyk, p.o. prezesa Boryszewa.

W segmencie chemii, który sezonowo dostarcza unikatowe płyny do odladzania samolotów oraz lotnisk, trzy pierwsze miesiące bieżącego roku były ukierunkowane na wzrost sprzedaży. Zabieg ten pozwolił wypracować wyższe względem poprzedniego roku o niemal 11 proc. przychody oraz o 28 proc. wynik EBITDA. - Zmiana sieci dystrybucji i pozyskanie nowych klientów w segmentach chemii przemysłowej oraz płynów motoryzacyjnych przyczyniły się do poprawienia wyników w I kwartale 2021 roku. W Segmencie Chemia reagujemy na zmieniające się otoczenie i w najbliższych kwartałach planujemy wprowadzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań – tłumaczy Mikołaj Budzanowski, członek zarządu Boryszew ds. rozwoju.

Zarząd Boryszewa jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych związanych z określeniem kluczowych aktywów grupy. Celem przeglądu jest analiza scenariuszy optymalnego ich wykorzystania, w szczególności mając na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe generowane przez poszczególne podmioty, trendy rynkowe oraz makroekonomiczne, otoczenie regulacyjne i rynkowe uwzględniając przy tym potrzeby kapitałowe poszczególnych segmentów działalności oraz grup aktywów.

Firmy
Grupa Kęty: dywidenda niższa niż przed rokiem
Firmy
Nierentowne spółki Boryszewa w Niemczech chcą ogłosić upadłość
Firmy
Grupa Boryszew w nowej odsłonie
Firmy
Zdarzenia jednorazowe mogą mocno zmienić wyniki giełdowych firm
Firmy
Boryszew z nową strategią do 2028 roku
Firmy
Grupa Boryszew zapowiada nowe otwarcie