Efektowna poprawa wyników to efekt ożywienia popytu w segmencie podzespołów dla motoryzacji oraz komponentów, na który przypadło prawie 60 proc. przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2021 r. W ocenie zarządu Mangaty poziom zamówień na kolejne miesiące pozwala sądzić, że trend ten będzie kontynuowany w dalszej części bieżącego roku. W przypadku branży automotive ryzykiem wpływającym na popyt na produkty wytwarzane przez spółki grupy jest brak dostępności mikroprocesorów, który ogranicza możliwości produkcyjne kluczowych producentów samochodów.

W segmencie automatyki przemysłowej i armatury grupa dysponuje dobrym portfelem zamówień na kolejne kwartały 2021 roku. - Widoczny jest spadek zamówień z rynku rosyjskiego, gdzie obecnie wstrzymywane są inwestycje infrastrukturalne. Spadek zamówień z Rosji jest kompensowany wzrostem zamówień na innych rynkach, co pozwala utrzymać stabilną strukturę portfela zamówień. W perspektywie dalszej części 2021 roku można założyć utrzymanie popytu rynkowego w tym segmencie – wskazuje zarząd Mangaty. Segment elementów złącznych dysponuje pełnym portfelem zamówień na kolejny kwartał 2021 roku. Trudności z transportem interkontynentalnym połączone z wysokim popytem wewnętrznym w Chinach wpłynęły na powrót klientów, którzy wcześniej dokonywali zakupów na rynkach azjatyckich. Korzystne sygnały pobudzenia rynku w Niemczech powinny przełożyć się na wzrost zamówień z tego obszaru, który poza rynkiem krajowym jest głównym rynkiem, na którym operuje Grupa w tym segmencie działalności. Dodatkowym czynnikiem wspierającym sprzedaż są cła wprowadzone przez Unię Europejską na niektóre wyroby stalowe importowane z Chin.

Wyzwaniem grupy w perspektywie kolejnych kwartałów są rosnące ceny stali. W ocenie zarządu wzrost cen wpłynie na wzrost kosztów produkcji i obniżenie poziomu zysku na sprzedaży w kolejnych kwartałach 2021 r. - W I półroczu bieżącego roku grupa wykorzystywała do produkcji materiały zakupione po cenach niższych niż kwotowane obecnie. Wraz ze wzrostem rynkowych cen materiałów rosną koszty wytworzenia produktów grupy. Spółki grupy w umowach handlowych wprowadziły mechanizmy indeksujące ceny sprzedaży w ślad za zmieniającymi się cenami stali, jednakże całkowite przełożenie wzrostu kosztów produkcji na klientów nie jest możliwe - przyznaje zarząd Mangaty.

W sierpniu Mangata podwyższyła prognozę tegorocznych wyników. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 730 mln zł, EBITDA 110 mln zł, a zysk netto 56 mln zł. W I półroczu br. spółka wypracowała 374 mln zł przychodów, co przełożyło się na 61,6 mln zysku EBITDA i prawie 33 mln zł zysku netto.