To biznes cieszy się teraz na świecie największym zaufaniem - większym niż organizacje pozarządowe, rządy i media- wynika z tegorocznej edycji raportu Edelman Trust Barometer. Biznesowi ufa 61 proc. mieszkańców z 28 krajów, które zostały objęte najnowszym badaniem agencji marketingowej Edelman.

Jak jednak wynika z raportu, to zaufanie jest związane z dużymi oczekiwaniami dotyczącymi zaangażowania firm w kwestie ESG, czyli w kwestie środowiskowe, społeczne a także te związane z ładem korporacyjnym (jak n.p. dbałość o wiarygodne informacje). Oczekiwania społeczne w połączeniu z presją inwestorów i regulatorów wymuszają też profesjonalizację w obszarze ESG. Widać to szczególnie w dużych firmach, szczególnie w dużych spółkach giełdowych z WIG-30, które na co dzień mają kontakt z zagranicznymi inwestorami, analitykami i agencjami ratingowymi.

Niemal każda z nich ma już wydzielony zespół specjalistów zajmujących się kwestiami ESG. W wielu spółkach również w tych, które o zrównoważony rozwój dbają od lat, jest to efekt zmian w strukturze organizacji wprowadzonych w ostatnich latach.

Czas na zmianę

- Od dawna zatrudniamy ekspertów, którzy odpowiadają za poszczególne zagadnienia związane z ESG- podkreśla Gabriela Żukowicz, wiceprezes Asseco Poland. Przed rokiem, widząc coraz większe znaczenie tych czynników w budowaniu długofalowej wartości firmy, Asseco Poland skoncentrowała raportowanie niefinansowe w jednym dziale, w obszarze zarządzania procesami i ryzykiem. Obecnie tematyką ESG zajmuje się w spółce sześć osób a menedżer działu podlega bezpośrednio członkowi zarządu.

GG Parkiet

Od początku grudnia 2021 specjalny dział ESG utworzono też w strukturach LPP. Co prawda - jak podkreśla biuro prasowe spółki - zagadnieniami zrównoważonego rozwoju zajmowano się od lat w wielu obszarach firmy, ale teraz, gdy w Europie zaczęły obowiązywać standardy ESG, wprowadzono modyfikacje w strukturze spółki. Nowy dział ESG, liczący obecnie 10 osób, ma odpowiadać za wdrożenie standardów zrównoważonego biznesu, opracowywanie i wdrażanie wytycznych we wszystkich trzech filarach ESG oraz koordynację i nadzór nad ich realizacją. Współpracując tu z działającymi już zespołami, które będą przyjęte wcześniej cele w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

W trakcie zmian jest też PGE Polska Grupa Energetyczna. W grudniu 2021 r. powołano tam Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, na czele z prezesem Wojciechem Dąbrowskim powołując a także Pełnomocnika Zarządu ds. ESG. Został nim szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju w ramach Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, gdzie tematami ESG zajmują się cztery osoby, w tym jedna w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy czym konkretne działania z obszaru ESG realizują też pracownicy z innych działów. N.p. w proces liczenia śladu węglowego firmy jest zaangażowanych ponad 100 osób z Grupy Kapitałowej PGE.

Strategiczna rola

Tym co łączy firmowe działy czy zespoły ESG jest ich wysokie umocowanie w strukturach spółek, co potwierdza znaczenia tej tematyki.

– Zrównoważony rozwój ma w PKN Orlen znaczenie strategiczne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ESG to nie tylko dbałość o środowisko, otoczenie społeczne i ład korporacyjny, ale także o firmę, bo zrównoważony rozwój jest warunkiem budowy trwałego biznesu - podkreśla Stanisław Barański, dyrektor Działu Strategii i Analiz PKN Orlen. Takie podejście zadecydowało o tym, że powołany przed kilkoma laty zespół ds. zrównoważonego rozwoju działa w PKN Orlen w ramach biura strategii. Kilkuosobowy zespół zajmuje się kontaktami z bankami, agencjami ratingowymi czy inwestorami, którzy coraz częściej pytają o informacje i dane z obszaru ESG.

Strategiczne podejście do ESG widać też w Grupie PZU, gdzie pod koniec 2020 r. powołano PZU Biuro Zrównoważonego Rozwoju, którym kieruje dyrektor Joanna Gorczyca. Biuro, które zatrudnia obecnie czterech specjalistów (w tym koordynatora ds. ryzyk ESG w ubezpieczeniach i koordynatora ds. ryzyk ESG w inwestycjach) współpracuje z pełnomocnikiem zarządu ds. środowiska a podlega bezpośrednio członkowi zarządu PZU Życie odpowiedzialnemu za zrównoważony rozwój. - Takie umiejscowienie świadczy o ważności tematu dla zarządu, podkreśla świadomość organizacji, jest także istotne dla agencji ratingowych- zaznacza biuro prasowe PZU.

Również w Banku Pekao trzyosobowy Zespół ds. ESG ,utworzony w 2021 r. wchodzi w skład Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG, który znajduje się w pionie prezesa spółki. Jak wyjaśnia Paweł Jurek, rzecznik Banku Pekao, zespół pełni funkcję centrum kompetencji związanych z działaniami na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Odpowiada również za raportowanie niefinansowe (w tym za kalkulację śladu węglowego) i monitoring realizacji Strategii ESG.

Współpraca z szefami

Blisko zarządu są też specjaliści ds zrównoważonego rozwoju w Grupie CCC. W pionie bezpośrednio podlegającym prezesowi spółki działa trzyosobowy zespół ds. zrównoważonego rozwoju, którym kieruje Head of Corporate Communication & Sustainability. – Zespół jest odpowiedzialny m.in. za nadzorowanie prac związanych z wdrażaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju, raportowanie niefinansowe, kontakty z agencjami ratingowymi i inwestorami w kwestiach ESG oraz rozwój projektów ESG w Grupie CCC- wyjaśnia Marta Rzetelska, rzecznik spółki zaznaczając, że osoby zajmujące się tylko kwestiami ESG pracują również w innych obszarach, w tym w zakupach, sprzedaży czy logistyce.

Podobnie jest w Allegro, gdzie obok kilkuosobowego zespołu Sustainability & CSR, który zajmuje się tematyką ESG i zrównoważonego rozwoju, również w zespole DEX (Delivery Experience) pracują osoby zajmujące się zrównoważonym rozwojem w ramach fulfillmentu, dostaw i usług logistycznych.

Rola ekspertów ESG będzie rosła

DR ALEKSANDER ŁASZEK menedżer, Zespół Analiz Ekonomicznych, Deloitte

Zgodnie z wchodzącymi regulacjami raporty ESG staną się obowiązkowe dla dużych firm, czyli – w uproszczeniu – takich, które zatrudniają ponad 250 osób. Można więc szacować, że w Polsce będzie to wymagać zaangażowania kilku tysięcy specjalistów, nie licząc znacznie szerszego grona osób dostarczających im niezbędnych informacji.

Rosnącego zainteresowania ESG nie można jednak utożsamiać jedynie z nowymi regulacjami – rośnie również presja inwestorów, którzy traktują ESG jako narzędzie do ograniczenia ryzyka. W czasach rosnącej świadomości konsumentów wątpliwe praktyki danej firmy w zakresie np. ochrony środowiska mogą mieć również negatywny wpływ na jej wyniki. Zatrudnienie ekspertów ESG monitorujących takie obszary zmniejsza ryzyko wystąpienia takich sytuacji.

Kluczowy obszar działalności

AGNIESZKA KŁOPOTOWSKA menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Sytuacja klimatyczna, presja społeczna, ale przede wszystkim nowe regulacje (w tym przygotowywana obecnie dyrektywa CSRD dotycząca ujawniania informacji niefinansowych) przyczyniają się do tego, że działania z zakresu ESG zajmują coraz ważniejsze miejsce zarówno w strategiach, jak i codziennej działalności firm w Polsce.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, w tym ograniczaniem wpływu organizacji na klimat, to nie są tematy, którymi może się zajmować ktoś „przy okazji". Stają się kluczowymi obszarami działalności organizacji. Nic więc dziwnego, że widzimy coraz więcej ofert pracy na stanowiska ekspertów specjalizujących się w tematach związanych z ESG, zwłaszcza w kontekście zrównoważonych finansów czy raportowania. Zagadnienie zrównoważonego rozwoju stale zyskuje na znaczeniu, więc naturalnym zjawiskiem jest nowa nomenklatura oddająca specyfikę stanowisk i funkcji oraz zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych za ten obszar działania firmy.