Budżet 2024: zadłużenie państwa przebije 2 bln zł

Deficyt w budżecie państwa w przyszłym roku ma skoczyć do ok. 165 mld zł z 92 mld zł w tym roku. A dług całego sektora finansów publicznych ma się zwiększać o niemal 340 mld zł do ponad 2 bln zł – wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

Publikacja: 25.08.2023 15:54

Budżet 2024: zadłużenie państwa przebije 2 bln zł

Foto: Adobestock

W przyszłym roku rząd zamierza znacząco zwiększyć zadłużenie Polski . O ile jeszcze na koniec 2022 roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, a więc ten liczony według unijnej metodologii obejmującej wszystkie publiczne podmioty, wynosił ok. 1,51 bln zł, o tyle w 2023 r. ma ona wzrosnąć do niemal 1,7 bln zł, a więc o 186 mld zł. W 2024 r. ma się zwiększyć o kolejne 340 mld zł – aż do 2 bilionów złotych.

Przestaniemy wyrastać z długu

W relacji do PKB łączne zadłużenie państwa ma się wzrosnąć w 2024 r. 54 proc. wobec 49,3 proc. PKB w 2023 r. – zakłada rząd uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej przedstawionym w piątek. To bardzo duży przyrost, zwłaszcza na tle ostatnich lat, gdy udawało się zwykle redukować ten wskaźnik (z wyjątkiem pandemii) lub rósł on nieznacznie dzięki szybko rosnącej nominalnej wartości PKB.

W przyszłym roku zwiększyć się ma, mimo zapowiadanej konsolidacji finansów publicznych, ogromna różnica między zadłużeniem państwa liczonym wedle unijnej metodologii, a tym liczonym wedle polskiej metodologii (czyli państwowym długiem publicznym). W 2024 r. wynosić ma ona ok. 460 mld zł, w 2023 r. – 380 mld zł, a w 2022 r. było to 300 mld zł.

Ogromne potrzeby pożyczkowe

„Kształtowanie się długu publicznego w latach 2023-2024 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, a w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych dodatkowo zobowiązań zaciąganych przez fundusze w Banku Gospodarstwa Krajowego zaliczane do tego sektor” – czytamy w uzasadnieniu.

Jeśli chodzi o potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa, mają one wynieść ok. 225 mld zł wobec 144 mld zł wedle przewidywanego wykonania w 2023 roku. Na to potrzeby składa się przede wszystkim wysoki deficyt budżetu wysokości 164,7 mld wobec 92 mld zł planu 2023 r. (w 2022 r. dziura budżetowa wyniosła tylko ok. 13 mld zł choć w całym sektorze, łącznie z funduszami BGK było to niemal 100 mld zł).

Z kolei poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2023 roku) ma się niemal podwoić. Przewidywane wykonania w 2023 r. to ok. 281 mld zł, w 2024 r. – aż 420 mld zł.

Finanse
MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 7,2 mld zł
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy
Finanse
Standard & Poor’s utrzymuje wysoki rating PZU. Perspektywa w górę
Finanse
Dziennikarze „Parkietu” z szansami na tytuł Herosa Rynku Kapitałowego. Zagłosuj!
Finanse
Inwestowanie w sztuczną inteligencję i ze sztuczną inteligencją
Materiał Promocyjny
Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?
Finanse
Które raporty roczne są „the best”
Finanse
Zwrot w orzecznictwie czy jednostkowe przypadki?