Rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PZU z dniem 11 października złożył Tomasz Kuczur. W efekcie rada liczyła 10 członków, tymczasem zgodnie ze statutem PZU powinno ich być 11. NWZ PZU powołało więc we wtorek do rady nadzorczej Radosława Sierpińskiego, zgłoszonego przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych.

Dr hab. n. med. Radosław Sierpiński jest lekarzem i menedżerem specjalizującym się w zarządzaniu m.in. w sektorze medycznym i badaniach klinicznych. Jest prezesem Agencji Badań Medycznych, a także pełnomocnikiem premiera do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.  Pracował m.in. w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W latach 2018-19 był doradcą ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W latach 2018-20 był członkiem rady Narodowego centrum Badań i Rozwoju. W latach 2019-20 zasiadał w radzie nadzorczej spółki PZU Zdrowie.

PZU jest największym polskim ubezpieczycielem. Przewodzi największej grupie finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, która działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają 400 mld zł.