Branża zarządzania wierzytelnościami jest ważnym elementem systemu gospodarczego i ładu finansowego. Zatory płatnicze wpływają negatywnie na funkcjonowanie firm, zwłaszcza tych najmniejszych, dla których każda niezapłacona faktura może oznaczać utratę płynności finansowej. To z kolei rezonuje na realizację zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów, urzędów, dostawców mediów etc.

Dlatego mówiąc o etyce działalności firm windykacyjnych, należy zacząć od podkreślenia, że samo uchylanie się od płatności zobowiązań finansowych stoi w sprzeczności z jej zasadami. Stąd ogromna rola profesjonalnych firm windykacyjnych nie tylko w egzekucji długów, ale także w edukacji społecznej dotyczącej wyjścia z zadłużenia i nieuchronności jego spłaty. Naszym celem jest przede wszystkim trwała pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych firm i osób zadłużonych, zgodnie z hasłem przewodnim firmy: „EOS. Changing finances for the better”.

Profesjonalne firmy windykacyjne działają przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bardzo ważne są także wewnętrzne regulacje, ściśle określone zasady etyczne, które od ponad 20 lat reguluje Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), do którego należy także EOS Poland. Członkowie ZPF upowszechniają wiedzę o rynku finansowym i jego mechanizmach, a przez to współtworzą wizerunek działających na nim firm jako instytucji zaufania publicznego. Jest to szczególnie ważne dla firm windykacyjnych, które działają w delikatnym obszarze odzyskiwania należności finansowych.

EOS, podobnie jak inni członkowie ZPF, zobowiązuje się do stosowania kodeksu, tzw. Zasad Dobrych Praktyk, które szczegółowo określają proces odzyskiwania wierzytelności – dopuszczalne metody windykacji, zgodne z etyką i poszanowaniem zasad moralnych oraz praw osoby zadłużonej. Istotne jest także i to, że zawsze indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy, ponieważ za każdym długiem stoi człowiek i jego osobista, często trudna historia. Mimo że mówimy o pieniądzach, jesteśmy empatyczni. Dlatego osobom zadłużonym oferujemy różne możliwości spłaty, dopasowane do indywidualnych możliwości. Rozmawiamy jak równi sobie partnerzy.

Ponadto w EOS Poland raz w roku przechodzimy audyt etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, która sprawdza stosowanie się firmy do Zasad Dobrych Praktyk. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP, który nasza firma otrzymała w tym roku po raz kolejny.

Oprócz etycznej windykacji strategia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności EOS opiera się na wspólnym rozwoju firmy i pracowników. Dbamy o naszych ludzi, zapewniając im jak najlepsze miejsce pracy, szanując różnorodność i wspierając integrację.

Ważna jest dla nas ochrona środowiska i neutralność klimatyczna. Planujemy, że do 2030 roku wszystkie biura należące do Grupy EOS staną się neutralne klimatycznie.

Obecna sytuacja makroekonomiczna – podwyżki stóp procentowych oraz inflacja – będzie wpływała na wzrost niespłacanych kredytów, co zacznie być odczuwalne w drugiej połowie roku i będzie dotyczyło zwłaszcza zobowiązań konsumenckich. Z tego względu branża windykacyjna będzie miała do odegrania ważną rolę – zapewniając płynność finansową biznesu oraz pomagając osobom zadłużonym w spłacie zobowiązań. Profesjonalne firmy zarządzające wierzytelnościami, działające zgodnie z prawem i najwyższymi standardami etycznymi, będą więc partnerem dla obu stron, pomagając rozwiązać problemy finansowe ludzi i firm.