Zarząd spółki poinformował o zamknięciu 7 grudnia 2023 roku transakcji nabycia 60 proc. udziałów w spółce Naxxar Wind Farm Four Srl z siedzibą w Bukareszcie  od Naxxar Renewable Energy Management Holding Srl i wykonaniu warunkowej umowy nabycia Udziałów zawartej 5 października 2023 r.  „Przeniesienie własności Udziałów nastąpiło w dniu 7 grudnia 2023 roku zgodnie z postanowieniami umowy, w zamian za płatność w wysokości 3.476.574,81 euro z ewentualną korektą o mechanizm długu netto” – czytamy w komunikacie.

Umowa dotyczy nabycia 60 proc. udziałów w spółce, która rozwija jedną z największych farm wiatrowych w tej części Europy. Projekt o łącznej mocy do 685,6 MW posiada techniczne warunki przyłączenia do sieci.  „Rumuński rynek energetyczny jest z kolei trzecim największym rynkiem w regionie CEE.To całkowicie nowy etap w rozwoju Polenergii i kolejny wielki krok w realizacji naszej strategii bardzo dynamicznego wzrostu. Z jednej strony stale i bardzo szybko poszerzamy portfolio produktów i usług. Z drugiej dziś już nie tylko produkujemy energię, ale zaczęliśmy ją także dostarczać do klienta końcowego. Teraz czas na trzeci kierunek - wyjście poza Polskę” – tłumaczyła w październiku Dominika Kulczyk, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergia.