Spółka realizująca inwestycje za pomocą ESCO, w przyszłym tygodniu pokaże wyniki II kwartału 2023 roku obrotowego (październik–grudzień). Ze względu na wprowadzenie nowych przepisów dotyczących raportowania, jej wyniki finansowe powinny w lepszym stopniu odzwierciedlać finanse firmy.

– Ze względu na specyfikę umów ESCO wycena tych kontraktów na podstawie MSSF (nowych standardów sprawozdawczości) jest bardziej miarodajna i reprezentatywna. Wysoka inflacja powoduje wzrost kosztów realizacji inwestycji, ale proszę pamiętać, że rosną też koszty energii, a za nimi potencjał do generowania oszczędności, co powoduje, że realizowane przez nas inwestycje pozostają rentowne pomimo potencjalnego wzrostu kosztów wykonawstwa – komentuje dla „Parkietu” wiceprezes DB Energy dr Dominik Brach.