W uchwale czytamy, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 1 733 841 007,79 zł na kapitał zapasowy.

Przypomnijmy, że PGE odnotowała 3 972 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto w 2021 r. wyniósł 1 734 mln zł wobec 1 744 mln zł zysku rok wcześniej. PGE odpowiedzialne jest za 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce.