Emerytury z systemu powszechnego będą niskie. To wie już chyba każdy, kto choć trochę myśli o przyszłości i zastanawia się, jak będzie wyglądała jego sytuacja finansowa po ustaniu aktywności zawodowej. Eksperci są zgodni: trzeba o to zadbać samemu.

Sposobów jest mnóstwo. Większość sprowadza się do oszczędzania i inwestowania. Taką możliwość dają indywidualne konta emerytalne, czyli IKE, i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, czyli IKZE. Oba służą do gromadzenia oszczędności na czas emerytury.