Zawirowania na Wschodzie spowodowały istotne perturbacje w funkcjonowaniu grupy Selena FM, w tym dwóch jej zależnych firm dystrybucyjnych, czyli rosyjskiej Seleny Vostok i ukraińskiej Seleny Ukraine. – Wojna ma znaczący wpływ na naszą działalność biznesową. W Ukrainie jest ona obecnie minimalna, a do Rosji przestaliśmy wysyłać nasze produkty – twierdzi Jacek Michalak, prezes Seleny FM.

Odpis aktualizacyjny

Na razie nie ujawnia, ile przychodów wypracowała grupa w 2021 r. w poszczególnych krajach. Zapewnia jedynie, że w Ukrainie były one nieduże. Niezależnie od tego funkcjonowanie tamtejszej firmy zostało ograniczone. Z kolei w odniesieniu do Rosji i Białorusi prowadzona jest analiza sytuacji międzynarodowej oraz dostosowywane są do niej kolejne kroki i rozważane różne możliwe scenariusze. Selena FM podaje, że z Polski do Rosji nie wysyła swoich produktów od lutego. – W związku z tym, z uwagi na zaistniałe przesłanki geopolityczne, zdecydowaliśmy też o dokonaniu odpisu aktualizującego w kwocie 6,8 mln zł z tytuły utraty wartości udziałów w spółce Selena Vostok, odpowiedzialnej za dystrybucję produktów w Rosji. Natomiast na Białorusi w ogóle nie prowadzimy działalności biznesowej – mówi Michalak. Nie odpowiada, czy tylko ewentualne sankcje spowodują zaprzestanie działalności handlowej w Rosji, czy też zostanie to zrobione niezależnie od zewnętrznych restrykcji.

Nowe cenniki

Selena FM przed wybuchem wojny w ograniczonym zakresie korzystała z rosyjskich surowców. Dlatego też ich obecny brak nie powoduje zaburzeń. – Patrząc szerzej, cała branża budowlana od początku pandemii mierzy się z niestabilnymi cenami surowców i zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Działając elastycznie i dostosowując strategię do poszczególnych rynków, na bieżąco podejmowaliśmy decyzje o aktualizacji cenników – informuje Michalak.

Dodaje, że znaczący wzrost kosztów znalazł odzwierciedlenie w spadku rentowności ze sprzedaży. Mimo to grupa umocniła swoją pozycję rynkową i wypracowała dobre wyniki. Jakie konkretnie – okaże się 2 maja podczas publikacji raportu rocznego.

GG Parkiet

Jak będą w grupie wyglądać kolejne miesiące, trudno przewidzieć, m.in. ze względu na dużą niepewność dotyczącą wydarzeń w Ukrainie i Rosji. – Jednak widzimy możliwości rozwoju i stabilizacji sytuacji zarówno poprzez intensyfikację naszej działalności w innych krajach, jak i przez rozwój nowych obszarów działalności. Rosnące ceny surowców chcemy równoważyć m.in. poprzez efekty badań nad nowymi recepturami oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów – mówi Michalak.