Zgodnie z prognozą skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają wynieść w tym roku 4.300 - 4.500 mln zł. W 2021 r. znormalizowana EBITDA grupy wyniosła 727 mln zł, a przychody 3,46 mld zł. Jednocześnie w pierwszym kwartale br. znormalizowany wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym ma wynieść 225-235 mln zł wobec 222 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Przychody w tym okresie, zgodnie z prognozą, mają wynieść ok. 1 200-1 250 mln zł.

W 2022 roku koncern będzie kontynuować rozwój biznesu agro, który wypracował 115 mln zł wyniku EBITDA w 2021 roku (wobec 41 mln zł w 2020 roku). Również segment pianki, który zanotował w ubiegłym roku rekordowy wynik EBITDA (65,3 mln zł), w 2022 r. ma umacniać pozycję wśród dostawców pianek PUR. W segmencie krzemiany pozytywny wpływ na wyniki będzie miało uruchomienie pod koniec 2021 roku nowego pieca, zwiększającego moce produkcyjne całego biznesu o ok. 30 proc. W biznesie sodowym kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania efektywności produkcji, wynikające m.in. ze współpracy z Siemensem (symulator linii produkcyjnej sody) i firmą Honeywell (wdrożenie systemu APC zwiększającego wydajność produkcji w fabrykach w Polsce i Niemczech).

Czytaj więcej

Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.
Ciechowi sprzyja sytuacja na rynku sody

Spółka podała, że pozytywne zmiany będą też zauważalne w przepływach pieniężnych. Zrealizowane inwestycje wpłyną korzystnie na generowane wolne przepływy z zysków, a nakłady inwestycyjne po zakończeniu największego programu inwestycyjnego w historii grupy spadną o ok. 35-40 proc., do poziomu blisko 400-450 mln zł rocznie.

-Zrealizowana z sukcesem strategia na lata 2019-2021 stworzyła mocne fundamenty do uzyskiwania dobrych wyników w wymagającym otoczeniu gospodarczym. Znacząco obniżone nakłady inwestycyjne, w połączeniu z trwałymi optymalizacjami procesowymi, a także rozbudową portfolio produktowego, powinny zaowocować wypracowaniem wyższego wyniku EBITDA. Mimo niestabilnej sytuacji w gospodarce światowej, obecnie dobrze oceniamy perspektywy wszystkich linii biznesowych - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Ciechu Dawid Jakubowicz.