Zarząd proponuje przeznaczenie kwoty 149,109 mln zł z zysku na kapitał zapasowy.

"Ponadto zarząd PCC Rokita S.A. dopuszcza możliwość zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu rozważenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 27 kwietnia 2022 r., termin wypłaty dywidendy - na 5 maja 2022 r.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,2 mld zł w 2021 r.