W zeszłym roku to właśnie ta grupa prezentowała się najlepiej na polskim rynku akcji. Co ciekawe, pod koniec roku zaczęła nawet notować dopływ kapitału. Bodźcem do osiągania zysków przez fundusze akcji polskich była też często domieszka walorów zagranicznych w portfelach. Przypomnijmy, że to inwestycje na rynkach rozwiniętych zyskały w 2019 r. najwięcej. Choć średnia stopa zwrotu we wszystkich funduszach akcji polskich przekroczyła 3 proc., to jednak aktywa pod zarządzaniem spadły o kilkaset milionów, do niecałych 25 mld zł na koniec 2019 r.

Nie brakowało jednak strategii, które przyniosły dwucyfrowe, a nawet ponad 20-proc. stopy zwrotu w ubiegłym roku. Zwracaliśmy uwagę również na aktywa pod zarządzaniem.

Archiwum

Pierwsze miejsce, z wynikiem 23,75 proc., uzyskał Investor Akcji, którym zarządza Maciej Chudzik. Investor Akcji to fundusz, który wypada dużo lepiej od średniej w swojej grupie także w dłuższym terminie, m.in. ostatnich trzech lat. Inwestuje sporo w spółki nowych technologii, a dużą część aktywów stanowią akcje zagraniczne.

Archiwum

Na drugim miejscu uplasował się Skarbiec Małych i Średnich Spółek, kierowany przez Michała Stalmacha, który wypracował w 2019 r. niemal 23-proc. zysk. Portfel, według danych na połowę poprzedniego roku, składał się niemal wyłącznie z akcji spółek notowanych na GPW.

Archiwum

Jako trzeci wśród wyróżnionych znalazł się Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, za którego ponad 22-proc. wyniki odpowiada Marek Kaźmierczak. Jego portfel złożony jest głównie ze średniej wielkości spółek z GPW z lekką domieszką zagranicy. PAAN