Deweloper mieszkaniowo-komercyjny pozyskał od inwestorów indywidualnych 25 mln zł. Redukcja tym razem wyniosła 1 proc. Jak przy czterech poprzednich emisjach oprocentowanie wynosiło WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, a próg wejścia ustawiono na 50 tys. zł.

W lipcu spółka zebrała 40 mln zł, a stopa redukcji wyniosła 37 proc. W maju uplasowana została transza o wartości 40 mln zł przy redukcji 34 proc., w marcu 50 mln zł przy redukcji 27 proc., a w styczniu 50 mln zł przy redukcji 79 proc.

W I połowie br. grupa sprzedała 1027 lokali, o 40 proc. mniej niż rok wcześniej. W czerwcu zawarła też umowy spieniężenia czterech biurowców za około 160 mln euro.