Zdolności jej produkcji zwiększą się o 8 tys. ton rocznie z 29 tys. ton obecnie. Nowa linia ma ruszyć w I kwartale. Łączne nakłady związane z jej uruchomieniem wyniosą 24 mln zł. – Przy obecnych cenach folii stretch i pełnym wykorzystaniu nowych zdolności produkcyjnych będziemy mogli uzyskać 50–60 mln zł dodatkowych przychodów – twierdzi Tadeusz Nowicki, prezes Ergis-Eurofilms.

Dla zarządu najważniejszym celem na najbliższe miesiące jest jednak poprawa marż. Do ich wzrostu ma się przyczynić m.in. spadek kosztów zakupu surowców. Większe będą też eksport i sprzedaż wyrobów charakteryzujących się wyższymi marżami.

W III kwartale grupa Ergis-Eurofilms zanotowała 161,3 mln zł przychodów i 5,7 mln zł zysku operacyjnego. O ile jednak sprzedaż minimalnie spadła, o tyle wynik operacyjny poprawił się o 26,8 proc. Powodem wzrostu rentowności na tym poziomie były spadki cen surowców i kosztów sprzedaży. Mimo to Ergis-Eurofilms zanotował w III kwartale 2,8 mln zł skonsolidowanej straty netto. Rok wcześniej wypracował  5,1?mln zł czystego zarobku. Do poniesienia straty netto przyczyniło się osłabienie złotego i związane z tym przeszacowanie kredytów walutowych.