Prof. Raczkowski uchodził na rynku za „człowieka od zadań specjalnych". W BOŚ kojarzono go jako osobę odpowiedzialną za trudny proces restrukturyzacji banku, który w ostatnich lata miał pewne problemy. Przypomnijmy, że BOŚ Bank był pierwszym w sektorze przykładem repolonizacji banków, która miała miejsce już trzynaście lat temu W latach 2000-2006 próby przejęcia BOŚ podjął szwedzki SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), który przegrał tą grę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚ odkupując 47-procentowy pakiet akcji musiał jednak zapłacić aż 576 mln złotych, co stanowiło 93 zł za akcję. Od tamtego czasu BOŚ przechodził różne programy i fazy działalności.

Czytaj także: Cele ze strategii są realne. Wzrost kredytów od połowy roku przyśpieszy

W latach 2011-2015 duże zaangażowanie w farmy wiatrowe oraz nieostrożne szacowanie ryzyka kredytowego i zarządzania operacyjnego doprowadziły do konieczności wdrożenia w BOŚ w 2016 r. programu postępowania naprawczego. I wtedy do banku trafili były minister finansów oraz przewodniczący KNF Stanisław Kluza, który objął funkcję prezesa Banku oraz były wiceminister finansów prof. Konrad Raczkowski, który zajął się restrukturyzacją finansów, objął kierowanie radą nadzorczą Domu Maklerskiego BOŚ i kierował przygotowaniem nowej strategii banku na lata 2016-2020.

W 2016 r. bank przeprowadził wykup 200 mln kosztownych obligacji własnych oraz emisję ratunkową akcji w wysokości 400 mln. Łącznie w latach 2016-2019 wolumen obligacji własnych BOŚ zmniejszył się o 2,5 mld, a inne działania z zakresu optymalizacji kosztów pozwoliły wypracować w 2017 r. zysk.

W 2017 r. bank miał trzech prezesów, a po roszadzie kadrowej na stanowisko został powołany Bogusław Białowąs. Raczkowski zgłasza wówczas gotowość odejścia z Banku, ale z uwagi na potrzebę restrukturyzacji modelu biznesowego oraz wolną rękę do przeprowadzenia zmian zostaje. W lutym 2018 r. przejmuje zarządzanie całą strukturą biznesową BOŚ i przeprowadza głęboką restrukturyzację sieci sprzedaży oraz procesu kredytowego. Konsoliduje funkcjonujące dotąd oddzielnie i w ramach rozdzielnej podległości służbowej linie biznesowe – detaliczną i korporacyjną, powołując Centra Biznesowe. W związku z rozwojem akcji biznesowej zgłasza konieczność przeprowadzenia kolejnej emisji akcji, największej, jaka miała miejsce w 2018 r. na rynku polskim.

W 2018 roku, trudnym dla rynku kapitałowego, BOŚ pozyskuje z emisji ponad 300 mln zł. W ciągu trzech lat podnosi współczynnik wypłacalności o 48 proc., a wskaźnik płynności z 80 proc. w 2015 r. do 132 proc. w 2018 r. Pod koniec 2018 r. bank zaktualizował strategię rozwoju.

W roku 2019 agencja ratingowa Fitch podnosi rating BOŚ, jako jedynemu w ostatnim czasie bankowi, akcentując dobre zarządzanie.

W końcu w I kwartale tego roku BOŚ ogłasza historycznie rekordowe wyniki sprzedaży kredytów – blisko dwukrotny wzrost (o 100 proc. w segmencie klientów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz o 13 proc. w segmencie klientów indywidualnych), informując, że Bank może prowadzić akcję kredytową na bezpiecznym poziomie 500 mln miesięcznie.