Pekao przed miliardowymi emisjami

Trzeci co do wielkości bank w Polsce poznał wysokość wymogu MREL. Aby spełnić go w całości, musi wyemitować instrumenty o wartości około 7 mld zł.

Publikacja: 18.12.2019 07:05

Pekao przed miliardowymi emisjami

Foto: materiały prasowe

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył Bankowi Pekao wymogi dotyczące minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), które bank musi osiągnąć na koniec 2022 roku. Wymóg ten w pełnej skali wynosi 21,53 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko.

Wymogi zgodne z oczekiwaniami

Przedstawione wymogi BFG są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Pekao komunikowanymi inwestorom m.in. podczas dnia inwestora parę tygodni temu. Bank komunikował spodziewany wymaganego wskaźnika MREL na poziomie około 22 proc. w relacji do kwoty ekspozycji na ryzyko.

Pekao podał, że powyższy wymóg BFG oznacza, że przy obecnej strukturze bilansu w ciągu kolejnych trzech lat powinien wyemitować obligacje zaliczane do MREL o wartości około 7 mld zł (do MREL zaliczane są kapitał, obligacje podporządkowane i nowe obligacje senior non preferred).

Pekao podał, że przyszłe emisje będą kombinacją obligacji podporządkowanych i senior non preferred, które będą przeprowadzane zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym w zależności od warunków rynkowych i różnicy w cenach pomiędzy tymi rodzajami obligacji. Bank od dłuższego czasu optymalizuje strukturę kapitału. W ciągu ostatnich dwóch lat wyemitował już z myślą o spełnieniu wymogów MREL 2,75 mld zł obligacji podporządkowanych w Polsce.

Emisje wcześniej, ale na mniejszą skalę

BFG rozłożył sektorowi wymóg na trzy lata i wytyczył ścieżkę stopniowego dochodzenia do wymogów. Na koniec 2020 r. banki będą musiały spełniać około 76 proc. docelowego poziomu, na koniec 2021 r. będzie to 88 proc., a na koniec 2022 r. – 100 proc. Banki muszą więc wcześniej niż pierwotnie planowano spełniać ten wymóg, ale początkowo na mniejszą skalę. Zatem już w przyszłym roku banki będą musiały emitować pierwsze obligacje, aby wypełnić te nowe wymogi kapitałowo-płynnościowe.

PKO BP podał w połowie listopada, że musi mieć fundusze MREL wynoszące 22,8 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko. Gdyby przyjąć bilans z końca września tego roku, PKO BP musiałby wyemitować instrumenty za ok. 10,3 mld zł.

W skali całego sektora chodzi o spore emisje. Gdybyśmy przyjęli, że są podobne jak w PKO BP i w zaokrągleniu wymogi wynoszą 23 proc. ekspozycji na ryzyko, oraz uwzględnili bilanse i współczynniki kapitałowe z końca września, to 10 największych banków z GPW musiałoby przeprowadzić emisje instrumentów pod MREL o wartości 56 mld zł

Banki
Spłacone kredyty frankowe: bomba z opóźnionym zapłonem dla banków
Banki
Co trzeba naprawić w bankach państwowych
Banki
Miotła w Alior Banku. Artur Chołody pokieruje pracami zarządu
Banki
Mirosław Czekaj, BGK: Nasza rola w rozwoju polskiej gospodarki może być większa
Banki
Idą zmiany w Aliorze. Kto zajmie fotel prezesa?
Banki
BNP Paribas BP chce wrócić do gry