– Jesteśmy przekonani, że możemy osiągać dodatni wynik netto nawet przy tak niskich stopach procentowych. Oczywiście liczymy, że stopy pójdą w górę, bo to przyspieszyłoby ten proces, ale i bez tego możemy wyjść na prostą – mówi Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku.

GG Parkiet

Bank miał w III kwartale 70 mln zł straty netto, o jedną trzecią mniej, niż prognozowali analitycy (dzięki niższym rezerwom). Strata jest również mniejsza niż rok temu (wyniosła 101 mln zł) i w II kwartale (247 mln zł). Po dziewięciu miesiącach bank ma 426 mln zł straty wobec 347 mln zł pod kreską rok temu, do czego przyczyniły się niższe stopy procentowe (wywierające presję na wynik z odsetek) oraz rezerwy na pandemię i hipoteki frankowe.

Bank nadal ma około 1,2 mld zł niedoborów kapitału i pracuje nad złożeniem w KNF zaktualizowanego planu naprawy. Wcześniej zarząd liczył na obniżenie wag ryzyka na hipoteki walutowe, co zmniejszyłoby jego wymogi kapitałowe. – Nie tylko ja, ale chyba cały sektor bankowy jest przekonany, że wagi ryzyka na te kredyty powinny być obniżone, i to znacznie. Ich charakter powinien być antycykliczny, tzn. powinny iść w górę, gdy sytuacja jest dobra, i obniżać się w razie problemów. Nie ma merytorycznego uzasadnienia utrzymywania 150-proc. wagi ryzyka na hipoteki walutowe. Nie tylko ja tak uważam, ale także nadzorcy – mówi Klimczak, przypominając stanowisko KNF, która wnioskowała do Komitetu Stabilności Finansowej o obniżkę wag. – Prace nad tą zmianą gdzieś utknęły. Jeśli decyzja będzie podjęta wyłącznie na podstawie czynników merytorycznych, to wagi powinny być obniżone. To neutralne dla budżetu, a poprawiłoby sytuację banków. Dla nas to bardzo ważne, bylibyśmy jednym z największych beneficjentów zmiany – mówi Klimczak. MR