Technologie

Dziś rozprawa upadłościowa IGroup

Jeszcze dwóch tygodni potrzebuje giełdowa firma na rozmowy z BRE – ocenia
Jan Wojciechowski, prezes IGroup. Dlatego zapewne poprosi sąd o czas

Prezes IGroup Jan Wojciechowski odkupił od giełdowej firmy upadłe CR Media Consulting. Ten ruch ma poprawić wyniki grupy.

Foto: GG Parkiet, Małgorzata Pstrągowska MP Małgorzata Pstrągowska

Dziś warszawski sąd upadłościowo-naprawczy zajmie się wnioskiem zarządu Internet Group o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Z naszych informacji wynika, że spółka może zwrócić się do sądu o przesunięcie rozprawy. – Ta rozprawa odbywa się o dwa tygodnie za wcześnie – przyznał Jan Wojciechowski, prezes IGroup. – Tyle, w mojej ocenie, potrzeba jeszcze czasu na dokończenie rozmów z BRE Bankiem. Nie wykluczam, że jeśli dojdziemy do porozumienia, będziemy mogli cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości układowej – dodał.

[srodtytul]Szybko o 10 mln zł więcej [/srodtytul]

Zarząd IGroup, wystąpił do sądu z tym wnioskiem pod koniec sierpnia. Obligowało go do tego prawo, gdy BRE wypowiedział giełdowej spółce umowy kredytowe i zażądał spłaty blisko 100 mln zł. Już wtedy zarówno IGroup, jak i BRE nie wykluczały porozumienia pozasądowego.

– Krystalizuje się koncepcja naprawy IGroup powstała w oparciu o plan restrukturyzacji, jaki przedstawiliśmy sądowi. Jej ostateczna wersja może okazać się korzystniejsza dla banku. Mamy bowiem m.in. możliwość szybkiej spłaty większej kwoty niż 9 mln zł, o których informowaliśmy do tej pory sąd. Suma ta może wynieść nawet 19 mln zł. Jest inwestor skłonny nam w tym pomóc – powiedział Wojciechowski.

[srodtytul]Spór o zastawy trwa [/srodtytul]

Prezes IGroup poinformował też, że projekt restrukturyzacji zakłada, iż BRE odzyska 100 proc. należności. Opiera się on na zdrowych aktywach IGroup (Wojciechowski odkupił od giełdowej firmy CR Media Consulting w upadłości), które miałyby zostać wniesione do specjalnych wehikułów, przejąć część długu IGroup wobec banku i zostać sprzedane częściowo nowym inwestorom.

Kolejne etapy planu to konwersja części długu na akcje i sprzedaż 7–8 mln zł wierzytelności Wojciechowskiemu.

[srodtytul]Odwrócić bieg historii[/srodtytul]

Prezes ma nadzieję, że BRE uzna to za korzystniejsze niż przejmowanie zastawów. Poinformował, że procedura przejmowania zabezpieczeń (stanowią je przede wszystkim akcje i udziały w spółkach zależnych IGroup) trwa. Nie zatrzymało jej złożenie wniosku o upadłość układową. – Konieczne jest ustalenie metody wyceny majątku, wybór biegłego i tym podobne formalne kwestie – tłumaczy Wojciechowski. – Cały czas rozmawiamy o tym, aby bank zechciał cofnąć wypowiedzenie kredytu – zaznaczył. – Z analiz prawnych, które posiadam, wynika, że prawo nie wyklucza takiego ruchu – podkreślił.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.