Technologie

Asseco Poland: KNF zatwierdził prospekt

Komisja Nadzoru Finansowego, po wielu tygodniach zatwierdziła prospekt
emisyjny rzeszowskiej spółki

Asseco Poland chce sprzedać dotychczasowym akcjonariuszom do 3,87 mln papierów serii I. Równocześnie umorzy taką samą ilość akcji własnych.

Foto: PARKIET

Asseco Poland chce sprzedać dotychczasowym akcjonariuszom do 3,87 mln papierów serii I. Równocześnie umorzy taką samą ilość akcji własnych.

Obecnie kapitał zakładowy Asseco Poland dzieli się na 77,5 mln akcji. Nowe papiery będą sprzedawane z prawem poboru. 20 praw poboru (były ustalone w lutym) uprawniało będzie do kupna jednej nowej akcji. Cena emisyjna ma być nie niższa niż 60 zł. Obecnie (poniedziałek o godz. 13.45) walory informatycznego koncernu kosztują po 59,5 zł.

Oferta, której wartość sięgnie 200 mln zł, planowana jest na II kwartał. Wcześniej spółka deklarowała plasowanie akcji w I kwartale ale KNF czekała z zatwierdzeniem dokumentu ofertowego aż Asseco Poland uzupełni go o raport roczny za 2009 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.