Technologie

Multimedia Polska dogadały się z bankami

Multimedia Polska, trzeci pod względem liczby abonentów operator kablowy w
kraju,zawarły z konsorcjum banków Pekao, Millennium oraz West LB AG London
Branch umowę kredytu na 400 mln zł

Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska

Foto: PARKIET, Szymon Łaszewski SL Szymon Łaszewski

Większa część pozyskanej przez Multimedia Polska kwoty - około 240 mln zł - zostanie przeznaczona na spłatę dotychczasowego kredytu udzielonego operatorowi przez banki w 2005 roku. Firma dążyła do refinansowania długu zaciągniętego u konsorcjum pod przewodnictwem ABN Amro, bo dotychczasowa umowa nakładała na nią obowiązek spłaty kredytu w dwóch rata ratach rocznie (w marcu i wrześniu) po około kilkadziesiąt milionów złotych do 2012 r. Ostatnia - wrześniowa rata opiewała na 40 mln zł. Kolejne byłyby za każdym razem o 10 mln zł wyższe.

Biorąc pod uwagę plan rozwoju Multimediów, pozbywanie się tak znaczących zasobów gotówki raz na pół roku było dla firmy bardzo niewygodne. Nowa umowa odsuwa w czasie termin płatności kolejnej dużej kwoty. - Pierwsza transza kredytu będzie przeznaczona na refinansowanie obecnego zadłużenia, a pozostała część na inne inwestycje kapitałowe, jakie są w tej chwili rozpatrywane. Naszym priorytetem w lokowaniu dostępnych środków będzie uzyskanie maksymalnej stopy zwrotu z kapitału, a także bezpieczeństwo inwestycji - powiedział Stefan Kossecki, odpowiedzialny w firmie za relacje z inwestorami.

Po spłacie dotychczasowego długu, Multimediom zostanie jeszcze 160 mln zł, które firma będzie mogła wydać na różne cele, w tym np. na przejęcia.Spłata nowego kredytu przypada 31 grudnia 2014 roku. Nie ujawniono warunków jego oprocentowania.Zabezpieczenie spłaty stanowią zastawy na akcjach i udziałach wszystkich firm zależnych Multimediów i wszystkich obecnych i przyszłych składnikach majątku grupy, w tym hipoteki na wybranych nieruchomościach.Dodatkowo spółka zależna Telewizja Kablowa Brodnica zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na wszystkich istniejących i przyszłych składnikach jej majątku będących ruchomościami lub prawami majątkowymi.

Gwarantami umowy są Multimedia Polska - Południe, Telewizja Kablowa Brodnica oraz Tele - Top Grupa Multimedia Polska, czyli firmy zależne od Multimedia Polska.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.