Firmy

ABS Investment z ambitnym zadaniem

Notowana na NewConnect spółka prognozuje wypracowanie w 2016 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł.

Z kolei wartość aktywów podmiotu zajmującego się działalnością inwestycyjną oraz doradczą na 1 akcję ma wynieść na koniec tego roku od 3,60 zł do 4,00 zł. Prognozy finansowe ABS Investment zostały sporządzone w oparciu o zakładane przez zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej, otrzymane dywidendy od spółek portfelowych, prowadzone nowe inwestycje w spółki publiczne oraz zawarte umowy na świadczenie usług doradczych. – Prognozę traktujemy jako duże wyzwanie i bardzo ambitny cel, lecz możliwy do zrealizowania - ocenia Sławomir Jarosz, prezes ABS Investment.

Spółka I kwartał zakończyła zyskiem netto w kwocie 91 tys. zł przy przychodach na poziomie 296 tys. zł. ABS Investment stale zwiększa portfel zawartych umów doradczych, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy w kolejnych kwartałach. Zarząd spółki podkreśla, że I kwartał był piątym z rzędu, w którym udało się zanotować dodatni wynik netto. ABS Investment pozostaje aktywne w swoim głównym obszarze działalności, a więc inwestycjach kapitałowych. Wartość portfela inwestycyjnego spółki na koniec I kwartału wynosiła blisko 20 mln zł, z czego ok. 17,6 mln zł stanowiły podmioty notowane na rynku NewConnect oraz na rynku regulowanym GPW. Firma cały czas poszukuje interesujących spółek, prowadząc ich wnikliwą selekcję. Aktualnie pracuje nad czterema kolejnymi projektami. - Portfel ABS jest obecnie starannie wyselekcjonowany. Bardzo wysoko oceniam jakość spółek oraz ich potencjał wzrostu. Potwierdzeniem tego jest fakt, że spodziewam się, iż ok. 10 spółek z portfela wypłaci dywidendę - 5 z nich to już zadeklarowało. Będzie to istotny dodatek do działalności inwestycyjno-usługowej w tym roku – tłumaczy Jarosz.

Notowane na rynku Catalyst obligacje spółki cały czas utrzymują się powyżej poziomu 100 proc. ich wartości nominalnej. Spółka realizuje również dwa programy skupu akcji własnych - skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B prowadzony w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Wskaźnik C/Z ABS Investment uwzględniając wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. wynosi aktualnie 5,4. Natomiast wartość wskaźnika C/WK ABS kształtuje się na poziomie 0,7.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.