REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Szykuje się batalia o ponad 25 mln zł

DM IDMSA, jako akcjonariusz Bowimu (ma pakiet akcji stanowiący 13,9 proc. w kapitale i 10,5 proc. głosów na WZA), wystąpił do sądu o zablokowanie umowy inwestycyjnej, jaką ten hurtownik podpisał w grudniu 2010 r. z Konsorcjum Stali.

DM IDMSA, jako akcjonariusz Bowimu, wystąpił do sądu o zablokowanie umowy inwestycyjnej, jaką ten hurtownik podpisał w grudniu 2010 r. z Konsorcjum Stali.

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak mw Michał Walczak

Sąd Okręgowy w Katowicach w ramach zabezpieczenia powództwa zakazał wykonania umowy. DM IDMSA ma teraz dwa tygodnie na złożenie powództwa pod rygorem upadku zabezpieczenia. Jak czytamy w komunikacie, zdaniem DM IDMSA wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia naruszałoby interes Bowimu oraz jego akcjonariuszy.

W 2010 r. Bowim i Konsorcjum Stali odstąpiły od połączenia. Na podstawie nowej umowy inwestycyjnej Bowim spłacił dług wobec Konsorcjum, emitując 2,47 mln akcji (12,7 proc. kapitału i 9,5 proc. głosów) po 8,5 zł. Zgodnie z umową od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca tego roku Bowim ma pierwszeństwo odkupienia papierów. Natomiast od 1 lipca do 16 lipca tego roku to Konsorcjum ma prawo żądać od Bowimu odkupienia pakietu po cenie 8,5 zł za akcję powiększonej o odsetki, czyli ponad 21 mln zł. Kara za niewykonanie umowy to 25 mln zł.

Według naszych informacji Konsorcjum zamierza skorzystać z uprawnienia.

Na giełdzie akcje Bowimu są warte zaledwie 3,3 zł (kurs spada sukcesywnie od debiutu na początku 2012 r.), natomiast kondycja finansowa hurtowników stali jest nie najlepsza. Bowim w I kwartale miał 1,7 mln zł straty netto. Konsorcjum 3 mln zł straty. Obie firmy na koniec I kwartału miały po 1,2 mln zł środków pieniężnych.

Papiery Bowimu są prezentowane w bilansie Konsorcjum jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i są wyceniane według ceny zakupu. Jest ryzyko, że w przypadku niewykonania umowy i sporu sądowego Konsorcjum będzie musiało przeszacować wartość pakietu według ceny rynkowej – a to oznacza dużą stratę (papierową).

Z prezesem DM IDMSA Grzegorzem Leszczyńskim nie udało się nam skontaktować. Nie uzyskaliśmy również komentarza od Roberta Wojdyny, prezesa Konsorcjum Stali.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA