Wierzytelności

GetBack: TFI BDM będzie zarządzać 6 FIZ-ami

GetBack w restrukturyzacji podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) umowy zlecenia na zarządzanie sześcioma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), podała spółka.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

"Zarząd GetBack w restrukturyzacji zawarł z TFI BDM S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej umowy zlecenia zarządzania: całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, częścią portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ" - czytamy w komunikacie.

Na mocy wskazanych wyżej umów spółka będzie odpłatnie zarządzał całością portfela inwestycyjnego funduszy lub, w przypadku Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, częścią stanowiącą ok. 90% portfela inwestycyjnego funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności.

"Emitentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług określonych wskazanymi wyżej umowami, w kwocie stanowiącej określony procent wartości środków pieniężnych uzyskanych z generowanych odzysków. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych na czas nieokreślony" - czytamy także.

Powyższe umowy zlecenia zarządzania obejmują fundusze, o których przejęciu zarządzania przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM spółka informowała 19 listopada 2019 r.

"Przejęcie zarządzania przez TFI BDM, związane było z cofnięciem wcześniejszemu zarządzającemu funduszami tj. Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - przypomniała spółka.

Zawarcie powyższych umów kończy proces wyboru nowego TFI oraz akceptacji spółki jako zarządzającego i umożliwia powrót do pełnej obsługi operacyjnej portfeli wierzytelności znajdujących się w funduszach, podsumowano w materiale.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.