Wierzytelności

GetBack. Konrad Kąkolewski: Czas połączyć siły i wypracować najlepsze rozwiązanie

Rynek wciąż czeka na raport GetBacku za 2017 r. Ten, zgodnie z nowym harmonogramem ma ukazać się dzisiaj. Tymczasem Konrad Kąkolewski po raz kolejny apeluje do Abrisu. Tym razem jednak nie ma mowy pozwach czy też przerzucaniu winy.

Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Poniżej prezentujemy pełną treść materiału, który trafił do redakcji „Parkietu", a którego to autorem jest Konrad Kąkolewski.

Szanowni Państwo,

A. Ponieważ:

1. Uważam że GetBack ma bardzo dobre aktywa oraz proces operacyjny, które umożliwiają - po dokapitalizowaniu Spółki - wytworzenie wartości zarówno dla Obligatariuszy (czyli spłatę zaległych kwot wg. warunkow pierwotnych i przywrócenie normalnych warunków spłaty zobowiązań), jak i dla Akcjonariuszy.

2. Jestem po spotkaniach i rozmowach z kilkuset Obligatariuszami, z których przeważająca większość popiera moją kandydaturę do Rady Wierzycieli w celu wniesienia know-how w zakresie analizy liczb, rozumienia modelu biznesowego Spółki i przez to wygenerowania najlepszego możliwego układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, a także w celu przyprowadzenia zasilenia gotówkowego do Spółki przez Inwestorów.

3. Jestem po spotkaniach i rozmowach z Inwestorami zarówno tymi, którzy byli aktywni na dzień mojego rozstania się ze Spółką, jak i kilkoma nowymi, z których ostatniego spotkałem fizycznie podczas wielogodzinnej wspólnej pracy w ostatni piątek i podjęliśmy dalszą pracę przez ostatni weekend, która ma być kontynuowana w najbliższych dniach.

4. Od 2012 roku do dzisiaj, mówiąc potocznie, udało mi się "sprzedać" GetBack lub pozyskać akcept następujących Kluczowych Instytucji (każdorazowo po bardzo dokładnym sprawdzaniu przez Nich tego co robimy):

a. międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w akcje Spółki - co najmniej 20 takich inwestorów, w tym największe fundusze inwestycyjne oraz bank o największej kapitalizacji na świecie, z których kilku zapłaciło w gotówce cenę przy nabyciu od Poprzedniego Właściciela powyżej 800 mln złotych, a następnie kilkaset milionów złotych przy obejmowaniu akcji podczas wchodzenia na Giełdę. Warto przypomnieć, że ponad 6 banków i domów maklerskich, w tym jeden z największych banków na świecie, wydało bardzo pozytywne rekomendacje co do spodziewanej ceny akcji spółki w najbliższej przyszłości, a ten największy światowy bank inwestycyjny wskazał taką cenę na poziomie 35 złotych za akcję zaledwie kilka miesięcy temu.

b. międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w obligacje - co najmniej 10 takich inwestorów, w tym duże fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne, które wpłaciły kilkaset milionów złotych. Do tego kilka banków, które finansowały naszą działalność również na kilkaset milionów złotych.

c. międzynarodowych inwestorów w portfele wierzytelności - co najmniej 3 takich inwestorów, w tym jedną z największych firm windykacyjnych na świecie z USA

d. międzynarodowe agencje ratingowe - S&P, Fitch, Eurorating, z których największa jeszcze kilkadziesiąt dni temu zwiększyła perspektywę naszego ratingu z 'neutral' na 'positive'

e. audytorów - spółka ma 32 fundusze inwestycyjne, które zgodnie z ustawą podlegają audytowi co kwartał zatem w ciągu roku jest to 128 pozytywnie zakończonych audytów wykonany przez renomowane firmy z tak zwanej Wielkiej Czwórki (zero opinii z zastrzeżeniami). Do tego 7 Komitetów Inwestycyjnych poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które zarządzały tymi funduszami oraz kilku niezależnych wyceniających portfele autoryzowanych przez KNF

f. regulatorów w tym KNF (2 prospekty emisyjne w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, w tym jeden prospekt emisyjny obligacji publicznych oraz prospekt emisyjny akcji), a także UOKiK (jako praktycznie jedyna firma z tej branży brak kar)

B. Uważam, że:

1. Żeby wygenerować najlepszą wartość dla Obligatariuszy i Akcjonariuszy konieczne jest, formalnie w ramach obecnie istniejącego procesu restrukturyzacyjnego - bez jego podkopywania - wypracowanie układu, który uwzględnia udział Inwestorów Zewnętrznych i zakłada dopływ pieniędzy do Spółki. W zgodnej opinii ekspertów układ restrukturyzacyjny nie będzie prawdopodobnie możliwy, ani wykonalny bez uruchomienia działania Spółki w normalnym zakresie poprzez dokapitalizowanie ponieważ w szybkim czasie dojdzie do erozji jakości aktywów oraz zmniejszenia potencjału spłat gotówkowych z posiadanych portfeli (Klienci Dłużnicy widząc że Spółka sama nie płaci, przestają płacić, co powoduje rozwiązywanie ugód, które są podstawą naszego bardzo polubownego biznesu, a najlepsi Pracownicy z zespołu odchodzą). Sprzedaż portfeli w tym rozmiarze na tak mało płynnym rynku nie da - choć oczywiście jest bardzo oczekiwana przez Konkurentów - odpowiednich dopływów gotówkowych do Spółk, bo ceny w sprzedaży wymuszonej będą bardzo niskie, bo na tym rynku nie ma konkurencji odpowiedniej, aby były wysokie.

2. W tym celu konieczne jest otwarcie aktywnych rozmów z Inwestorami przez Spółkę i praca z tymi Inwestorami nad danymi, które są im potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnych, a które to dane są obecnie w Spółce - w rękach bardzo dobrego Zespołu, który zajmował się tą działalnością przez cały okres funkcjonowania Spółki.

3. Konieczne jest "zakasanie rękawów" nad pracą z tymi Inwestorami przez osoby, które mają doświadczenie na tym rynku i które faktycznie prowadziły już takie procesy i realnie mogą pokazać pozytywne wyniki swojej pracy potwierdzone tym, że ktoś zainwestował pieniądze po wykonanej przez siebie szczegółowej analizie (vide pkt. A.4).

4. Obecnie konieczne jest scentralizowanie wszystkich działań tak, żeby dostęp do danych oraz do zasobów w tym menedżerów, którzy są postrzegani przez Inwestorów jako twórcy sukcesów Spółki był możliwy w jednym miejscu czyli w Spółce tak, aby nie tracić czasu, bo jest to czynnik kluczowy - z każdym dniem wartość Spółki oraz potencjalnego układu będzie malała.

C. Dlatego:

1. W dniu dzisiejszym wysyłam informację do Abris, że jesteśmy - to znaczy ja oraz pozostali twórcy GetBack (z wieloletnim doświadczeniem w uznanych międzynarodowych firmach windykacyjnych) - w pełni do dyspozycji jako osoby, które chcą zaangażować się z całą siłą w najlepszą możliwą do osiągnięcia sprzedaż Spółki w celu jej dokapitalizowania i wytworzenia najlepszego dla wszystkich stron układu w oparciu o przywrócenie efektywności działania Spółce przez dokapitalizowanie.

2. W moim głębokim przeświadczeniu dziś jest czas na połączenie sił i wspólne wypracowanie rozwiązania - my wniesiemy wszystkie rozmowy jakie z Inwestorami dotąd prowadziliśmy oraz zapewnimy szybkie poruszanie się do przodu w całym procesie, bo mamy sukcesy w tym zakresie potwierdzone wielomaset milionami złotych wpłat na inwestycje na przestrzeni ostatnich kilku lat przez Inwestorów, którzy dokonywali tego niezależnie i samodzielnie po swoich dogłębnych sprawdzeniach tego, co im przedstawialiśmy.

3. Nie dążymy w żadnym zakresie do jakiegokolwiek zaogniania relacji oraz spraw wokół Spółki, dlatego jesteśmy w stanie działać w dowolnym formalnym umocowaniu - również jako doradcy w tym procesie dla Spółki. Zaoferowaliśmy również takie działanie jako doradcy Radzie Wierzycieli poprzez Kuratora Obligatariuszy, bezpośrednio innym Kandydatom do Rady Wierzycieli oraz samym Obligatariuszom, co spotkało się z powszechnym akceptem. Uważamy że, trzeba połączyć siły i zakończyć z sukcesem to, co robiliśmy na przestrzeni ostatnich wielu miesięcy.

4. Nasze działanie nie ma pobudek marketingu osobistego - jesteśmy również, po przygotowaniu takiego układu oraz jego wprowadzeniu w życie - gotowi do pracy w jakiejkolwiek formule tak, aby taki układ został faktycznie zrealizowany i wszyscy odnieśli swoje korzyści w gotówce.

Serdecznie pozdrawiam,

Konrad Kąkolewski

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.