Wierzytelności

PFR o sprawie GetBacku

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił przebieg kontaktów z GetBackiem. Co ciekawe, zaangażowany był także Haitong Bank i dotyczyły głównie „inwestycji zagranicznej”.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

PFR przedstawił te informacje w nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej pt. „GetBack i ojciec premiera", dotyczącego kontaktów Konrada Kąkolewskiego, byłego prezesa GetBacku, z Kornelem Morawieckim, ojcem premiera Mateusza Morawieckiego.

PFR podtrzymuje, że „nie otrzymywał żadnych wniosków, czy próśb w jakiejkolwiek formie, dotyczących udzielenia finansowania spółce Getback od jakichkolwiek polityków, w tym od pana Marszałka Kornela Morawieckiego. Wszelkie informacje przekazywane w tej sprawie, wskazujące na ewentualne takie działania, są nieprawdziwe". Fundusz podtrzymuje, że nie prowadził jakichkolwiek analiz Getbacku ani negocjacji z tą firmą w sprawie udzielenia jej finansowania. „Kwestia rzekomej inwestycji PFR w firmę GetBack nie znalazła się na żadnym etapie procesu inwestycyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju" – dodano.

Przypomnijmy, że to właśnie feralny komunikat GetBacku z 16 kwietnia, w którym donosił o uzgodnieniu finansowania na kwotę 250 mln zł od PKO BP i PFR. Te jednak szybko zaprzeczyły twierdząc później, że trzy godziny po podaniu komunikatu GetBacku jego dokumenty trafiły do central obu tych instytucji finansowych. Podejrzenie manipulacji informacjami skłoniło KNF do zawieszenia obrotu akcjami i obligacjami windykatora.

PFR podkreślał później, że otrzymał drogą korespondencyjną od prawnika GetBacku „pewne informacje o spółce", ale poinformował Kąkolewskiego, że nie jest zainteresowany analizą potencjalnej transakcji z udziałem GetBack. Paweł Borys, prezes PFR, przyznał, że spotkał się z Kąkolewskim, ale poinformował go o braku zainteresowania funduszu inwestycją w tę spółkę.

Teraz PFR podaje, że kontaktów na linii fundusz-windykator było więcej. Oto harmonogram spotkań, który PFR przedstawił KNF już 16 kwietnia, po słynnym komunikacie GetBacku o finansowaniu z PKO BP i PFR.

10.10.2017

"Senior Country Officer w warszawskim oddziale Haitong Bank, pełniącym funkcję doradcy transakcyjnego GetBack, po rozmowie z przedstawicielem PFR przesłał w dniu 5 października 2017 r. propozycję zawarcia umowy o zachowaniu poufności. Finalny tekst umowy został podpisany 10 października 2017 r. Po czym PFR otrzymał droga mailową teaser potencjalnej akwizycji zagranicznej".

13.10.2017

"Z inicjatywy GetBack, w siedzibie PFR odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli PFR oraz prezesa GetBack i przedstawiciela Haitong Bank. Na spotkaniu zostały przedstawione założenia projektu inwestycyjnego".

17.10.2017

"W rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Haitong Bank, przedstawciel PFR poinformował o braku zainteresowania i zaangażowania się PFR w w/w projekt, ponieważ nie wpisuje się on w strategię inwestycyjną PFR".

27.03.2018

"Z inicjatywy prawnika GetBacku doszło do jego spotkania z przedstawicielem PFR. Przedstawiciel GetBack złożył propozycję wspólnych inwestycji w Izraelu oraz możliwości ich finansowania przez PFR. Przedstawiciel PFR jednoznacznie poinformował, że spółka nie planuje współpracy z firmą GetBack".

Tu warto odnotować, że już pod koniec marca było jasne, że windykator ma spore problemy finansowe, jednak próba zachęcenia PFR dotyczyła, jak wynika z relacji funduszu, nie dokapitalizowania spółki, ale wspólnej inwestycji za granicą.

29.03.2018

"Na prośbę prezesa zarządu GetBack doszło do spotkania z przedstawicielem PFR. Przedstawciel GetBack poinformował, że nie ma żadnych próśb, ani wniosków do PFR, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie. Podczas spotkania nie omawiano kwestii dotyczących finansowania GetBack, lecz obszar współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Izraelem".

Przypomnijmy, że 27 marca GetBack poinformował, że branżowy inwestor zagraniczny wycofuje swoje zainteresowanie. Akcjonariusze zdecydowali o emisji do 20 mln akcji i ogłosili przerwę na walnym zgromadzeniu, kurs nadal mocno spadał.

10.04.2018

"Na prośbę prezesa GetBack doszło do spotkania z przedstawicielem PFR. Podczas spotkania prezes GetBack zaprezentował listę projektów inwestycyjnych polsko-izraelskich. Podczas spotkania prezes GetBack podniósł kwestię trudnej sytuacji finansowej GetBack, w szczególności zwrócił uwagę na trudne rozmowy z głównym akcjonariuszem w zakresie dokapitalizowania GetBack. Informacje te były publicznie dostępne. Przedstawiciel PFR poinformował, że PFR nie jest zainteresowany tego typu inwestycją, z tego powodu, że nie wpisuje się ona w profil inwestycyjny PFR".

12.04.2018

"Do sekretariatu PFR wpłynęła przesyłka adresowana do prezesa zarządu PFR, której nadawcą był prawnik GetBack. Zawartość przesyłki stanowił list i ogólne materiały dotyczące Getback. Dokumenty nie były w żaden sposób analizowane".

12.04.2018

"PFR otrzymał zapytania od dziennikarzy czy to prawda, że PFR inwestuje w GetBack. Informacje te zostały zdecydowanie zdementowane.

Zarząd PFR, na protokołowanym posiedzeniu poruszył temat kolportowania niepodpartych faktami informacji na temat współpracy PFR z firmą GetBack. Zarząd PFR   jednoznacznie potwierdził, że negocjacje z tą firmą nie są prowadzone i nie ma ich w planach PFR. Przedstawiciel PFR skontaktował się z GetBackiem i zażądał zaprzestania rozpowszechniania informacji na temat rzekomych rozmów dot. inwestycji PFR w spółkę GetBack".

16.04.2018

"O godz. 7.17 w serwisie informacji giełdowych GetBack publikuje raport bieżący pt. >Informacja dotycząca istotnego finansowania<".

Windykator twierdizł, że łączna kwota finansowania udzielonego przez PKO BP i PFR wyniesie do 250 mln zł oraz, że strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania.

16.04.2018

"O godz. 8.44 PFR opublikował dementi do raportu bieżącego GetBack, o treści: >Polski Fundusz Rozwoju nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack, w żadnym zakresie, a w szczególności dotyczących finansowania. PFR i GetBack nie są stronami żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. PFR   otrzymał drogą korespondencyjną od prawnika spółki GetBack pewne informacje o spółce. PFR poinformował Prezesa Zarządu GetBack, że nie jest zainteresowany analizą potencjalnej transakcji z udziałem GetBack. W związku z komunikatem spółki GetBack   nr 39/2018 z dnia 16.04.2018 r. PFR zawiadomi niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego o potencjalnym ryzyku manipulacji kursem akcji GetBack S.A. (art. 15, w związku z art. 12 rozporządzenia MAR) poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat udziału PFR w negocjacjach z Getback.<"

16.04.2018

"O godz. 11.00, a więc ponad 3 godz. po opublikowaniu przez GetBack raportu bieżącego nr 39/2018, do PFR wpłynął wniosek spółki GetBack o finansowanie dłużne lub kapitałowe."

Tego samego dnia PFR zawiadomił KNF o ryzyku naruszenia przez zarząd GetBacku   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 , w sprawie nadużyć na rynku w zakresie art. 12 – Manipulacji i art. 15 – Zakazu manipulacji na rynku. PFR dodaje, że skierował pismo do Getbacku, aby spółka nie rozpowszechniała nieprawdziwych informacji, stwierdzające jednoznacznie o braku zainteresowania jej finansowaniem, zwrócone zostały przesłane wcześniej dokumenty.

PFR zaznacza, że przekazał niezwłocznie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prokuraturze informacje na temat przebiegu i charakteru wszystkich kontaktów z GetBackiem. Zapewnia, że wszelkie jego działania dotyczące PFR były zgodne z „profesjonalnymi standardami oraz wymogami prawa".

Fundusz odniósł się też do informacji „GW" o osobistych relacjach Borysa i Morawieckiego. Stwierdził, że poznali się w czasie ostatnich dwóch lat, „podczas których spotkał się z nim oficjalnie około 4 razy, wyłącznie w ramach szerszych spotkań w parlamencie lub na publicznych konferencjach". Według komunikatu PFR Borys w ostatnich dwóch miesięcach nie spotkał się oraz nie rozmawiał z Kornelem Morawieckim ani bezpośrednio, ani telefonicznie. Obaj panowie według zapewnień PFR nie rozmawiali na temat GetBacku. Nie powstała żadna notatka w PFR lub ze strony Pawła Borysa na temat jakiejkolwiek rozmowy z Kornelem Morawieckim, także w sprawie Getbacku.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.