REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

Kruk rozpoczyna prace nad kolejny programem emisji obligacji

Zarząd windykacyjnej firmy Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji. Opiewa on maksymalnie na 700 mln zł.
Foto: Adobestock

Dzięki temu spółka przez rok od zatwierdzeniu prospektu przez KNF, będzie mogła przeprowadzać prospektowe emisje obligacji.

- Jako zarząd przyjęliśmy właśnie uchwałę i w najbliższym czasie złożymy do Komisji Nadzoru Finansowego, siódmy już z kolei, prospekt na program emisji obligacji wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Program będzie przede wszystkim ponownie skierowany do inwestorów indywidualnych, ale tak jak i poprzednio, nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. Z tego powodu łączna wartość programu jest taka sama jak w przypadku obecnego VI Programu i wynosi do 700 mln zł – podkreśla Piotr Krupa, prezes Kruka.

- Obligacje są ważnym źródłem finansowania grupy Kruk, a także realizacją strategii ich dywersyfikacji. Począwszy od 2013 roku, regularnie emitujemy prospektowe obligacje publiczne, których łączna wartość wyniosła 478 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej grupy Kruk. Co prawda obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, ograniczyliśmy zakupy nowych portfeli wierzytelności, jednak naszym celem jest przygotowanie grupy na powrót do aktywności inwestycyjnej w kolejnych miesiącach. Dzisiejsze przyjęcie programu umożliwia złożenie prospektu do KNF i daje możliwość emisji obligacji publicznych przez kolejne 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentu przez KNF. Z uwagi na obecne utrudnienia, m.in. konieczność pracy zdalnej, z wyprzedzeniem rozpoczynamy prace nad procedowaniem prospektu - dodaje szef spółki.

Kruk do tej pory wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,4 mld zł. 1,1 mld zł zostało już wykupione.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA