Wierzytelności

GetBack dogadał się z Lartiq TFI

Spór między windykatorem, a Lartiq TFI został rozwiązany. GetBack otrzymał od firmy 40 mln zł, a kwota ta może jeszcze się zwiększyć.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Sprawa ta ciągnęła się od kilku miesięcy i miała związek z umową na obsługę portfeli wierzytelności opiewającą na kwotę 49 mln zł. Nowy zarząd GetBacku od początku jednak kwestionował jej zasadność. W końcu jednak sprawa znalazła finał. Lartiq TFI wypłacił GetBackowi 40 mln zł, a po spełnieniu pewnych warunków kwota ta może się zwiększyć o dodatkowe 20 mln zł. Jak podkreślono porozumienie wyczerpuje wzajemne roszczenia między GetBackiem, a Lartiq TFI z tytułu wspomnianej wcześniej umowy.

„Ponadto na skutek dojścia do skutku ww. porozumień Lartiq oraz emitent, zrzekły się wzajemnych roszczeń oraz zobowiązały się do podjęcia czynności niezbędnych do skutecznego cofnięcia wszystkich pozwów w postępowaniach sądowych, które strony wytoczyły przeciwko sobie" - czytamy w raporcie GetBacku.

Spółka poinformowała także, że na skutek realizacji porozumień odzyskała łącznie 42 proc. wszystkich środków, których odzyskanie z tzw. "roszczeń" założono na potrzeby realizacji układu. Łącznie z wcześniej zawartymi przez spółkę ugodami, realizacja porozumień, będzie skutkować odzyskaniem łącznie 46 proc. wszystkich środków z roszczeń.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.