Transport

Nowa platforma obrotu ma pomóc spółkom

Szybka, tania i bezpieczna obsługa zleceń przewozu towarów to jedno z głównych jej zadań. Nie wszystkim musi jednak zapewnić korzyści.

Wartość polskiego rynku transportu, spedycji i logistyki szacowana jest na około 140 mld zł rocznie.

Foto: Fotorzepa, paulina mazurek paulina mazurek

GPW przygotowuje się do uruchomienia elektronicznej platformy obrotu, której celem jest automatyzacja i cyfryzacja różnych procesów w branży transportowo-logistyczno-spedycyjnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiegu dokumentów. Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL), bo o nim mowa, w szczególności ma pozwolić na szybką i tanią obsługę zleceń, likwidację zagrożenia zatorów płatniczych, koncentrację rynku, ochronę wrażliwych danych firm i uszczelnienie systemu podatkowego. Docelowo jego działalność obejmie transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy oraz przewozy drobnicowe, całopojazdowe, kontenerowe i wagonowe. PCOL planuje poszerzać swoją obecność kolejno o takie biznesy, jak spedycja, przewozy towarów, dystrybucja, zarządzanie frachtami, logistyka magazynowa i usługi celne.

Chcemy wygrywać ceną

Na początku listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z GPW umowę na dofinansowanie nowatorskiego projektu kwotą ponad 5,4 mln zł. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na realizację jego części badawczo-rozwojowej, która została wyceniona na 9,3 mln zł. Potrwa ona do końca października 2023 r. Celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii, na której opierać się będzie platforma PCOL, bazująca m.in. na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Początkowo umożliwi cyfrowe i zautomatyzowane zarządzanie spedycją, a konkretnie obsługę procesów związanych z realizacją kontraktów i obsługę zleceń transportowych. – Plan zakłada, że w 2022 r. system PCOL rozpocznie działalność w trybie półautomatycznym. Dzięki takiemu podejściu system będzie mógł się uczyć, a jego ewentualne wady będą na bieżąco korygowane, co powinno zaowocować w 2023 r. uruchomieniem w pełni automatycznego systemu PCOL – przekonuje Nina Vincenz-Krajewska, rzecznik prasowy GPW.

Przy wdrażaniu nowej platformy planowana jest współpraca z zewnętrznymi giełdami transportowymi, gdyż jest to prostsze i bardziej efektywne niż startowanie na rynku od zera. GPW ma już podpisany list intencyjny z wrocławską firmą Trans.eu Group, która obsługuje ponad 25 tys. przewoźników. Obecnie strony ustalają warunki współpracy. Jednocześnie GPW rozmawia z kolejnymi tego typu podmiotami. Docelowo chce współpracować ze wszystkimi największymi giełdami transportowymi.

PCOL ma gwarantować występowanie tylko jednego pośrednika pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem realizującym transport. Tym samym szczególnie mocno będzie konkurował ze spedytorami. Jak zamierza to robić? – Przede wszystkim chcemy wygrywać ceną. System, który uruchomimy, pozwoli zaoferować znacznie niższe marże niż obecnie obowiązujące na rynku – zapewnia Vincenz-Krajewska. Poza tym szybciej i optymalniej chce reagować zarówno na potrzeby zlecających transport, jak i firm go realizujących. Ma też dużo szybciej, niż jest to obecnie, rozliczać zleceniodawców z przewoźnikami. Dodatkowo w planach jest uruchomienie wraz z partnerami zewnętrznymi dodatkowych usług, takich jak ubezpieczenia, faktoring czy tzw. systemy scoringu (metoda oceny wiarygodności kredytowej). Dzięki temu współpracujące z operatorem banki będą mogły lepiej dostosować ofertę leasingową czy kredytową do potrzeb zarejestrowanych partnerów.

Foto: GG Parkiet

Na tym nie koniec. – System PCOL będzie dostarczał jeden dokument cyfrowy w standardzie przewidzianym w regulacjach europejskich. Liczymy, że dzięki współpracy z KAS (mamy podpisany list intencyjny) wypracujemy takie rozwiązania, dzięki którym uproszczony zostanie cały obieg dokumentów, co przełoży się na kolejne oszczędności w firmach wynikające z optymalizacji – mówi Vincenz-Krajewska.

Trwają rozmowy

GPW ma już podpisanych kilkanaście listów intencyjnych i prowadzi zaawansowane rozmowy o współpracy z kilkoma dużymi firmami. Ponadto cały czas zgłaszają się do niej kolejne podmioty zainteresowane współpracą. Chodzi zarówno o potencjalnych zleceniodawców usług, jak i przewoźników. – Wiemy, że projekt budzi szczególnie duże zainteresowanie na rynku europejskim również na poziomie administracji. Kontaktowały się z nami ambasady największych krajów europejskich z pytaniem o założenia projektu – twierdzi rzeczniczka prasowa GPW. Wśród firm, które wstępne zgodziły się na kooperację w ramach nowej platformy, są m.in. giełdowe spółki.

„KGHM Polska Miedź wyraziła zainteresowanie współpracą w ramach projektu PCOL oraz podpisała list intencyjny. Aktualnie oczekujemy na przedstawienie propozycji współpracy ze strony GPW" – informuje departament komunikacji KGHM. Zauważa, że podpisany list intencyjny nie oznacza określenia żadnych zobowiązań. Jednocześnie trwają rozmowy, które mogą zakończyć się podpisaniem umowy, przy czym ewentualna współpraca nie będzie dotyczyć wsparcia finansowego, lecz jedynie rozliczeń z PCOL na zasadzie opłaty za zrealizowaną transakcję. Koncern przyznaje, że jest w szczególności zainteresowany korzystaniem z możliwości zlecania usług transportu produktów, które dziś sprzedaje na rynku. „Korzyścią, jaką widzimy, jest zapewnienie gwarancji realizacji zlecenia transportowego, a w efekcie terminowej dostawy produktu do klienta. W naszej opinii dzięki współpracy wielu zainteresowanych podmiotów (w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa) będzie możliwe uzyskanie efektu synergii oraz optymalizacji kosztów" – twierdzi KGHM. Dodaje, że na tym etapie nie identyfikuje istotnych zagrożeń operacyjnych ani finansowych w przypadku potencjalnego zaangażowania się w realizację projektu PCOL.

Wstępne zainteresowanie podjęciem współpracy wyraziły dwie firmy z grupy PGNiG. Chodzi o Gas-Trading oraz Exalo Drilling oddział Diament, które świadczą usługi transportowo-logistyczne i są zainteresowane możliwością ich sprzedaży w ramach PCOL. Według koncernu kompetencje i doświadczenie, którymi obie firmy dysponują, mogą być cennym wkładem w proces tworzenia platformy. „Spółki z grupy PGNiG widzą w PCOL możliwość zwiększenia efektywności sprzedaży oraz optymalizacji świadczenia i rozliczania usług transportu drogowego, a także ewentualnego poszerzenia oferty" – przekonuje biuro public relations koncernu. Do największych korzyści z wdrożenia nowej platformy zalicza: dostęp do większego rynku, w tym ułatwienia w pozyskiwaniu zleceń od spółek Skarbu Państwa, pewność i przyspieszone płatności oraz ochronę marż.

Niski potencjał korzyści

Nie wszyscy, którzy prowadzili rozmowy z GPW na temat nowej platformy, są zainteresowani ich kontynuowaniem. – Zainteresowanie JSW było wstępne w ramach pracy Zespołu ds. Synergii przy MAP. Ocena służb merytorycznych projektu PCOL wskazywała stosunkowo niski potencjał korzyści dla JSW z powodu korzystania przez spółkę głównie z transportu kolejowego – twierdzi Sławomir Starzyński, rzecznik JSW. Jeszcze krócej na temat projektu GPW wypowiada się Lotos. Podaje jedynie, że koncern obecnie nie prowadzi w tej sprawie żadnych prac. Tymczasem obie grupy mogłyby być dla GPW istotnymi partnerami, nie tylko ze względu na możliwość składania stosunkowo dużych zleceń na usługi transportowe, ale i z powodu świadczenia usług poprzez ich transportowe firmy – JSW Logistics i Lotos Kolej. Wśród wstępnie zainteresowanych współpracą były natomiast Azoty, Enea i PZU. Na nasze pytania nie udzieliły jednak żadnych odpowiedzi.

Kontynuacją współpracy są za to zainteresowane banki: Pekao i PKO BP. – Wyraziliśmy zainteresowanie inicjatywą powołania PCOL i w związku z tym zawarliśmy z GPW stosowny list intencyjny. Według nas jest to projekt, który ma potencjał, by wygenerować synergie między uczestniczącymi w nim spółkami – mówi Paweł Jurek, rzecznik prasowy Pekao. Bank przez ewentualny dostęp do cyfrowej platformy służącej zamawianiu usług transportowych mógłby zaoferować jej uczestnikom m.in. takie usługi finansowe, jak leasing i faktoring.

– PKO BP, będąc partnerem projektu, planuje wspierać rozwój firm będących częścią platformy poprzez świadczenie wybranych usług na preferencyjnych warunkach. Wśród nich znajdą się ubezpieczenia, leasing czy faktoring – twierdzi z kolei Paweł Wierciński z zespołu prasowego i analiz PKO BP. Przyznaje, że bank podpisał list intencyjny o przystąpieniu do PCOL. Jednocześnie uczestnictwo w projekcie nie wiąże się dla niego z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków.

O szczegółach banki nie chcą na razie mówić, gdyż projekt nowej platformy jest dopiero na etapie tworzenia.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.