REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,52 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 26 985 010,52 zł tj. 0,52 zł na akcję, zarówno z zysku za 2018 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
Foto: Adobestock

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2018 w wysokości 28 501 002,56 zł w sposób następujący: a) kwotę 2 280 080,20 złotych przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego, b) kwotę 26 220 922,36 złotych przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki.

Ponadto, zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki kwotę 764 088,16 złotych stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto spółki uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 31 marca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

"Łącznie zwyczajne walne gromadzenie postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2018 jak również z części kapitału rezerwowego, kwotę 26 985 010,52 złotych, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,52 złotych na jedną akcję spółki" - podano także.

Data ustalenia prawa do dywidendy została wyznaczona  na 28 czerwca, oraz termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2019 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA