REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Hawe: Światłowodowa firma chce walczyć dalej

Krzysztof Filiński, prezes Agencji Rozwoju Mazowsza, poinformował w rozmowie z „Parkietem", że umowa z wykonawcą mazowieckiej sieci szerokopasmowej w ramach projektu Internet dla Mazowsza zostanie podpisana w tym miesiącu i nie z grupą Hawe.

Krzysztof Witoń, prezes Hawe.

Foto: Fotorzepa, Jakub Ostałowski jo Jakub Ostałowski

– Obowiązuje nas procedura dialogu konkurencyjnego. Jesteśmy po etapie wyboru wykonawcy, odwołanie drugiego oferenta zostało uznane za nieskuteczne przez Krajową Izbę Odwoławczą – powiedział Filiński.

Jego słowa oznaczają, że podczas rozprawy przed KIO (odbyła się 30 lipca) odrzucone zostało odwołanie spółki zależnej Hawe: Otwartych Mazowieckich Sieci Szerokopasmowych (OMSS).

Jak pisaliśmy, OMSS kwestionowało ofertę konkurencyjnego konsorcjum (z KT Corporation jako liderem, Asseco Poland jako jednym z uczestników). Krzysztof Witoń, prezes Hawe, wśród najważniejszych argumentów podawał niezgodność oferty konkurenta ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i „rażąco niską cenę".

– Według nas niedoszacowanie oferty KT Corporation to ok. 100 mln zł – oceniał Witoń.

– Sądzę, że podpiszemy umowę z wykonawcą sieci w drugiej połowie sierpnia. Wcześniej, zgodnie z procedurami, czeka nas kontrola Urzędu Zamówień Publicznych, obejmująca dotychczasowe przygotowania – podaje tymczasem Filiński.

Hawe nie zamierza ustępować. – Według mnie termin podpisania umowy nie będzie możliwy przed upływem dwóch miesięcy. Wynika to z faktu, iż w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia przysługuje nam prawo do odwołania, następnie przez minimum 1 miesiąc będzie trwała kontrola uprzednia projektu i dopiero wtedy nastąpi organizowanie gwarancji zabezpieczeń i podpisanie umowy. W tym czasie wiele się może wydarzyć, a pragnę zapewnić, iż jesteśmy zdeterminowani do podjęcia formalnych działań – mówi Witoń.

Projekt Internet dla Mazowsza pod względem budżetu i dotacji unijnej jest największy w kraju. Jego początkowa wartość to 493 mln zł, z czego 341 mln zł to środki UE.

Konsorcjum z KT Corporation i Asseco zaproponowało realizację planu za 458 mln zł. OMSS – za 475 mln zł.

Mimo porażki przed KIO kurs Hawe wczoraj rósł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA