Surowce

Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ

Foto: parkiet.com

ROPA NAFTOWA

OPEC, EIA: Spadek zarówno popytu na ropę, jak i podaży ropy.

Notowania ropy naftowej utrzymują się na tegorocznych (a jednocześnie kilkuletnich) maksimach, przekraczających poziom 80 USD za baryłkę. Wsparciem dla notowań ropy naftowej pozostaje napięta sytuacja na rynkach surowców energetycznych, ale obawy zaczynają budzić spekulacje, że tak wysoki poziom cen ropy naftowej hamuje już popyt na ten surowiec.

Wczoraj pojawiły się dwa istotne cykliczne raporty, nakreślające sytuację na rynku ropy naftowej oraz prognozy na rok kolejny. Pierwszy z nich przedstawiła EIA (Energy Information Administration, działająca w ramach Departamentu Energii USA), która skupiła się głównie na szacunkach związanych z produkcją ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.

Według EIA, tegoroczna produkcja ropy naftowej w USA spadnie o 260 tys. baryłek dziennie do poziomu 11,02 mln baryłek dziennie. Jednak już w przyszłym roku ta wartość wzrośnie do poziomu 11,73 mln baryłek dziennie. Jest to nadal jednak poziom daleki od tego obserwowanego przed pandemią – w listopadzie 2019 roku padł rekord, wynoszący 12,966 mln baryłek dziennie.

Foto: DM BOŚ

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Drugim kluczowym raportem, opublikowanym wczoraj, była publikacja kartelu OPEC, także przyglądająca się sytuacji w bieżącym oraz przyszłym roku. Organizacja ta obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu popytu na ropę naftową na świecie z 5,96 mln baryłek do 5,82 mln baryłek, tłumacząc to przede wszystkim danymi, które napłynęły za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Jednocześnie, kartel utrzymał prognozę przyszłorocznego wzrostu popytu na ropę naftową, wynoszącego 4,2 mln baryłek.

Według OPEC, w najbliższym czasie wysokim cenom ropy naftowej może nadal sprzyjać drożyzna na rynkach pozostałych surowców energetycznych, z gazem ziemnym na czele. CEO spółki Saudi Aramco, Amin Nasser, podał szacunki, według których wpływ wysokich cen pozostałych surowców energetycznych na popyt na ropę wynosi około 500 tysięcy baryłek dziennie.

Foto: DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

ZŁOTO

Dynamiczna zwyżka notowań złota po danych dotyczących inflacji w USA.

Wczorajsza sesja na rynku złota była wyjątkowo emocjonująca. Jej centralnym punktem okazały się dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, opublikowane o 14:30 polskiego czasu, a pokazujące wyższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI w USA za wrzesień.

Pierwsza, intuicyjna reakcja inwestorów, zniosła notowania złota niżej, skłaniając je do testu okolic 1760 USD za uncję jako technicznego wsparcia. Wynikało to z prostego przełożenia myślowego – bazującego na oczekiwaniach szybszych podwyżek stóp procentowych w USA, jeśli wysoka inflacja by się utrzymała. To zaś doprowadziłoby do zwyżki wartości amerykańskiego dolara oraz presji na spadek cen złota.

Niemniej, oczekiwania wysokiej inflacji oraz rychłego rozpoczęcia zacieśniania polityki monetarnej w USA dominowały na rynku złota już od wielu miesięcy, wywierając presję na ceny złota i przyczyniając się do systematycznych zniżek cen tego kruszcu. A więc trudno mówić tutaj o zaskoczeniu. Tymczasem obawy o to, że wysoki poziom inflacji nie jest przejściowy, lecz utrzyma się na dłużej, sprzyjają większemu pesymizmowi dotyczącymi kondycji amerykańskiej gospodarki. To zaś już wywiera na dolara amerykańskiego presję spadkową, zaś sprzyja wzrostom cen złota jako „bezpiecznej przystani" na niepewne czasy.

Obawy związane z kondycją amerykańskiej gospodarki dały o sobie znać także w późniejszej publikacji minutes z posiedzenia FOMC. Pokazały one bowiem rozdarcie i niepewność tej instytucji w sprawie dalszych działań w kontekście podwyższonej inflacji. Sugerowały one jednak jednocześnie, że raczej nie będzie zmian w dotychczasowych planach Fed, a to oznacza duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia taperingu QE w USA jeszcze w listopadzie br.

Foto: DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.