Ranking audytor闚

PKF: pasja i marzenia, realizowane na w豉sny rachunek

Firma powsta豉 na prze這mie 1992/1993 r. Pierwsza jej nazwa to A&E Consult. Jej za這篡cielami byli Ewa Jakubczyk-Ca造 wraz z m篹em - Janem Ca造.
Foto: materia造 prasowe

Pocz靖ek dzia豉lnoci PKF przypad na okres transformacji polskiej gospodarki. By to czas powstania rynku kapita這wego i oparcia biznesu na relacjach popytu i poda篡 w miejsce dotychczasowych regu zarz鉅zanej centralnie produkcji i dystrybucji d鏏r. Pojawi這 si wiele nowych regulacji prawnych, w kt鏎ych dotychczasowi zarz鉅zaj鉍y przedsi瑿iorstwami nie zawsze potrafili odnale w豉ciwe rozwi頊ania dla swoich firm. Ewa Jakubczyk-Ca造 wspomina, 瞠 by to pasjonuj鉍y czas: poszukiwanie szans dla siebie, z jednoczesn mo磧iwoci wsparcia innych, przy wykorzystaniu kompetencji uwolnionego wreszcie zawodu bieg貫go rewidenta.

- W tamtym czasie mia豉m ju spore dowiadczenie w zarz鉅zaniu przedsi瑿iorstwami, w tym w bran篡 budowlanej, uzdrowiskowej i produkcyjnej. Posiada豉m te tytu bieg貫go rewidenta. Konsulting gospodarczy by jednak w闚czas dla mnie bardziej inspiruj鉍y, emocjonuj鉍y ni audyt finansowy. W tym czasie zapad豉 te decyzja o naszej przeprowadzce z Dolnego l零ka do Warszawy. Nikt tu jednak na nas nie czeka. Pomimo odbycia wielu rozm闚 rekrutacyjnych, nie otrzymalimy 瘸dnej konkretnej propozycji pracy. Nie pozosta這 nic innego, jak zrealizowa swoje pasje i marzenia w oparciu o intuicj i kompetencje ca趾owicie na w豉sny rachunek - wspomina Ewa Jakubczyk-Ca造.

Trzy dekady dzia豉lnoci

Pierwszy etap funkcjonowania firmy przypad na okres 1993-2003 r. Oferowane us逝gi w tym czasie dotyczy造 g堯wnie wsparcia zmian w zarz鉅zaniu maj靖kiem, p造nnoci, tworzeniem nowych koncepcji kontrolingu, rachunkowoci zarz鉅czej i modeli zarz鉅zania finansami. PKF bra這 istotny udzia we wsparciu restrukturyzacji g鏎nictwa, cukrownictwa czy przemys逝 maszynowego. Na bazie ustawy o restrukturyzacji przedsi瑿iorstw i bank闚 firma realizowa豉 te wiele projekt闚 na rzecz bank闚 w zakresie analiz dotycz鉍ych odd逝瘸nia przedsi瑿iorstw, tworzenia biznes plan闚 i nowych strategii.

Opr鏂z linii konsultingowej zarz鉅zanej przez Jana Ca造, PKF rozwin像 te lini audytorsk, istotnie wspomagaj鉍 powsta貫 w闚czas narodowe fundusze inwestycyjne w zakresie prywatyzacji, dostarczaj鉍 dyrektorom inwestycyjnym informacji o stanie zarz鉅zanych przez nich przedsi瑿iorstw poprzez realizacj due diligence, lub audytuj鉍 sprawozdania finansowe. Ju w pierwszej dekadzie funkcjonowania firma za這篡豉 swoje pierwsze oddzia造: w Jeleniej G鏎ze, Katowicach, Gda雟ku i Rzeszowie.

W 2000 r. zapad豉 decyzja o przyst雷ieniu do mi璠zynarodowej sieci firm audytorskich PKF International, co stworzy這 mo磧iwoci realizacji us逝g dla klient闚 zagranicznych, poszukuj鉍ych inwestycji w Polsce.

Z kolei druga dekada dzia豉lnoci PKF obejmuje lata 2004-2014. Firma stale si rozrasta豉. Opr鏂z wzrostu organicznego dokona豉 r闚nie przej耩. Otworzy豉 dodatkowo oddzia造 w Poznaniu, υdzi, Opolu i we Wroc豉wiu. W 2006 r. zmieniona zosta豉 nazwa firmy z A&E Consult na PKF Consult.

- Rynek zacz像 zauwa瘸 firm i jej now mark PKF". Na trwale zaznaczylimy si na czo這wych miejscach w rankingach firm audytorskich w Polsce publikowanych przez gazety Rzeczpospolita" i Parkiet" podkrela Ewa Jakubczyk-Ca造.

Okres drugiej dekady funkcjonowania firmy to czas wprowadzania mi璠zynarodowych standard闚 rachunkowoci, a tak瞠 wielu obs逝giwanych przez PKF debiut闚 firm na rynku kapita這wym. Przyst雷ienie Polski do Unii Europejskiej by這 nowym impulsem dla rozwoju gospodarki i wiadczenia nowych us逝g. Coraz wi瘯szego znaczenia nabiera造 te nowe technologie. PKF wykorzystuj鉍 rodki unijne przystosowa firm do nowoczesnych form wiadczenia us逝g, dostarczaj鉍 jej ekspertom narz璠zi i program闚. Zatrudnia wtedy ju ponad 100 ekspert闚, audytor闚 finansowych, doradc闚 podatkowych i analityk闚 finansowych w 7 miastach Polski: Warszawie, we Wroc豉wiu, w Poznaniu, Katowicach, Gda雟ku, υdzi i Opolu. Dotychczasowi mened瞠rowie wsp馧pracuj鉍y z PKF od studenta", zostali partnerami /wsp鏊nikami PKF. Do grupy tej zaliczamy dzi: Mariusza Kuci雟kiego ,Miros豉w Cienkowsk, Rafa豉 Baryckiego, Marka Wojciechowskiego, Gra篡n Sadowsk-Malczewsk i Agnieszk Chamer.

Trzecia dekada dzia豉lnoci PKF rozpocz窸a si w 2015 r. i trwa nadal. Wyzwaniem tego okresu by造 zmiany w regulacjach obowi頊uj鉍ych dla firm audytorskich. Wymusi造 one reorganizacj firmy, po這瞠nie nacisku na wzrost standaryzacji us逝g oraz dalszy wzrost kompetencji i zmiany technologiczne.

- Uznajemy u篡teczno tych zmian dla podwy窺zenia jakoci i standaryzacji us逝g firm audytorskich. Ale dla dostosowania si do nowych wymog闚 konieczna by豉 determinacja, bo wymaga這 to sporych nak豉d闚 finansowych, co przy niekorzystnych rynkowych relacjach cenowych za us逝gi audytorskie nie by這 豉twym zadaniem. Trendy wskazuj jednak, 瞠 ceny za us逝gi audytorskie wzrastaj, nad嘀aj鉍 za kosztami koniecznej pracoch這nnoci i wymaga kompetencyjnych niezb璠nych do realizacji us逝g odpowiedniej jakoci - podkrela Ewa Jakubczyk-Ca造.

Rzut oka na plany

Pocz靖kowo w firmie pracowali tylko za這篡ciele, wspomagaj鉍y si studentami, a wy章cznie dla potrzeb konkretnych projekt闚 zatrudniano r闚nie specjalist闚 z r騜nych dziedzin.

- Nie by這 jeszcze pieni璠zy na zatrudnienie dodatkowych sta造ch ekspert闚. To by豉 w闚czas tytaniczna praca - wspomina Jakubczyk-Ca造. Dodaje, 瞠 dopiero po kilku latach funkcjonowania firmy mo積a by這 zatrudni na sta貫 innych ekspert闚.

Dzi PKF zatrudnia ponad 200 specjalist闚, wykszta販i這 te ponad 50 nowych bieg造ch rewident闚 odbywaj鉍ych tam aplikacj.

Grupa realizuje aktualnie us逝gi audytorskie, prawne, podatkowe, szkoleniowe, konsultingowe i ksi璕owe. Funkcjonuje na obszarze ca貫j Polski. Realizuje us逝gi dla sektora produkcyjnego, us逝gowego, finansowego, w tym dla bank闚 i instytucji ubezpieczeniowych. Czy widzi przed s wyzwania?

- Oczywicie. Mamy wiadomo, 瞠 obecnie jestemy w punkcie, w kt鏎ym jest dobry czas na wykorzystanie szans zwi頊anych z ustabilizowaniem si firmy i jej pozycji. Warunkiem tego jest jednak zawsze utrzymanie jakoci, standaryzacji. W tym zakresie stale wyst瘼uj wyzwania bie蕨ce: dost瘼no odpowiednich kadr, staranno, rzetelno, spe軟ienie wymog闚 etycznych - podkrela Jakubczyk-Ca造. Dodaje, 瞠 maj鉍 te wyzwania na uwadze, PKF od lat prowadzi aktywne programy wspieraj鉍e kompetencje pracownicze. Wraz z rozwojem firmy rozrasta si jej struktura organizacyjna, a liczba wakat闚 na stanowiska mened瞠rskie stale wzrasta.

Powi頊ane artyku造


REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.