Przemysł

Geotrans: Kapitał na inwestycje

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje.

Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

Foto: materiały prasowe

Działający na rynku ochrony środowiska Geotrans rozpoczął proces budowania księgi popytu na akcje serii C w drodze subskrypcji prywatnej. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na inwestycje. Na półmetku środowej sesji notowania Geotransu spadały o 2,5 proc., do 26,4 zł.

Spółka zamierza wyemitować do 499 999 akcji. Subskrypcja prywatna skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych oraz tych, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu. Prowadzącym księgę popytu jest IPOPEMA Securities.

– Strategicznym celem spółki jest wzrost skali działania – zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton do 2 mln ton, a w efekcie osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) stanowiącego co najmniej trzykrotność rezultatu z 2019 r., kiedy spółka wypracowała 9,1 mln zł. Pierwszy etap realizacji strategii przewiduje inwestycje na poziomie około 30 mln zł. Istotną część z tej kwoty zamierzamy sfinansować z emisji akcji serii C – komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

Dzięki nowym zakładom spółka planuje systematycznie poszerzać portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planuje otworzyć własne centrum B+R.

Mimo inwestycji Geotrans nadal chce się dzielić z akcjonariuszami zyskiem i prowadzić buy back. Przypomnijmy, że w czerwcu wypłacił 0,8 zł na akcję, co dało około 2,8 proc. stopy dywidendy.

– Pomimo ambitnych planów inwestycyjnych zamierzamy pozostać spółką dywidendową oraz kontynuować skup akcji własnych – dodaje Przemysław Weremczuk.

Czołowy przedstawiciel krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

– Podtrzymujemy cel przeniesienia notowań Geotransu na parkiet główny. Chcielibyśmy jednak, żeby proces był poprzedzony emisją akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych, co zaowocuje ich włączeniem do akcjonariatu – mówił w niedawnej rozmowie z „Parkietem" Przemysław Weremczuk.

Od początku roku akcje Geotransu zdrożały o około 200 proc. Kapitalizacja spółki wynosi około 130 mln zł. dos

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.