Przemysł

Boryszew: Odbicie w motoryzacji

Grupa Boryszew zanotowała w III kwartale 2020r. 113,6 mln zł straty netto wobec 15,6 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 103,6 mln zł wobec 42,1 mln zł przed rokiem. W III kwartale 2020 roku przychody grupy wyniosły 1,41 mld zł i były o ponad 10 proc. niższe niż rok wcześniej.
Foto: materiały prasowe

Spadek wyników był głównie spowodowany wystąpieniem zdarzenia o charakterze jednorazowym, zawiązaniem rezerwy w na toczące się postępowania podatkowe w spółkach Segmentu Metale. Przychody w tym segmencie wyniosły 922 mln zł, natomiast EBITDA wzrosła o ponad 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. – Decyzja Urzędu Skarbowego jest nieprawomocna i w związku z tym nie podlega wykonaniu. Złożyliśmy od niej obszerne odwołanie i zamierzamy wyczerpać wszelkie dostępne środki prawne w obronie naszych interesów. Zawiązana rezerwa nie ma bezpośredniego wpływu na płynność Grupy. Jesteśmy przekonani, że dalsze postępowania zakończą się korzystną decyzją dla Boryszewa – wyjaśnia Piotr Lisiecki, prezes Grupy Boryszew.

Na tle globalnego trendu spadkowego w branży motoryzacyjnej segment Grupy wypadł lepiej, utrzymując przychody na poziomie podobnym w porównaniu do III kwartału 2019 roku. W tej części działalności Grupy Boryszew przychody wyniosły 426 mln zł, natomiast EBITDA 26,3 mln zł. – Branża motoryzacyjna na świecie odczuła skutki pandemii. Po trudnym drugim kwartale, kiedy liczba zarejestrowanych pojazdów osobowych w Europie skurczyła się o ponad połowę, sektor wzrósł znacząco, jednak nie do poziomów sprzed COVID-19. Bardzo mnie cieszy, że pomimo niesprzyjających warunków rynkowych udało się wypracować wynik EBITDA na tak wysokim poziomie, tym bardziej, że na trzeci kwartał przypada zawsze okres postojów sezonowych – podkreśla Lisiecki.

W Segmencie Chemia Grupa Boryszew kontynuowała rozwój linii produktowej ERG CleanSkin, uzupełniając ofertę o skierowaną do dzieci i młodzieży serię FUN oraz wdrożyła nową strategię sprzedażową marki Borygo. W tej części działalności w omawianym okresie Grupa odnotowała przychody w wysokości 49 mln zł oraz wynik EBITDA, który wzrósł do poziomu 4,7 mln zł.

Jak podano w raporcie, spółka nie osiągnęła ustalonego poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA w umowach z dwoma bankami, wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) w umowach z jednym bankiem i wskaźnika marża EBITDA w umowach z innym bankiem.

- W przypadku nieuwzględnienia odpisu w poczet rezerw na potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w EBITDA wskaźniki finansowe pozostałyby na dozwolonym poziomie – wyjaśnia spółka.Boryszew wystąpił do trzech banków o uchylenie naruszenia i zmianę definicji EBITDA. Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA po trzech kwartałach 2020 wyniósł 4,3x a kalkulowany z uwzględnieniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych 7,4x.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.