Grupa Boryszew w nowej odsłonie

Przemysłową grupę czekają spore wydatki w najbliższych latach w związku z realizacją planów zawartych w nowej strategii na lata 2024–2028. Efekty w wynikach grupy będą jednak dobrze widoczne dopiero w 2027 r.

Publikacja: 19.04.2024 06:00

Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew

Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew

Foto: Arek Markowicz/materiały prasowe

W opublikowanej w 2022 r. strategii Grupa Boryszew celowała w 600 mln zł zysku EBITDA do 2026 r. Wymagające i zmieniające się otoczenie skłoniło zarząd do rewizji tych planów.

Nowe źródła przychodów

– Chcemy być mniej zależni od wahań koniunktury, na którą są bardzo podatne dwa nasze największe segmenty, czyli metale i motoryzacja – zapowiada Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew. Dlatego w nowej strategii postawiono na dwa nowe kierunki rozwoju celem zapewnienia nowych i bardziej zdywersyfikowanych źródeł przychodów. Chodzi o magazyny energii oraz gospodarkę cyrkularną. Z kolei segment chemii ma zostać wygaszony, a aktywa z nim związane sprzedane.

Celem Boryszewa jest osiągnięcie ok. 11-proc. wzrostu EBITDA w latach 2024–2028, co ma przełożyć się na ok. 590 mln zł zysku w 2028 r.

Zauważalny wzrost spodziewany jednak dopiero w latach 2026–2027, gdy pojawią się efekty przeprowadzonych inwestycji rozwojowych. Począwszy od 2027 r., do wyniku w znaczący sposób mają się dołożyć nowe segmenty, które w 2028 r. mają odpowiadać za ok. 28 proc. wyniku grupy.

– Zakładamy, że same magazyny energii do końca obowiązywania strategii dołożą ok. 40 mln zł do wyniku EBITDA, a w perspektywie obejmującej siedem–osiem lat może to być nawet ok. 200 mln zł – wskazuje prezes Kowalczyk. Jednocześnie więcej do wyniku ma dołożyć motoryzacja. – Zgodnie z naszymi założeniami po inwestycjach przewidzianych na lata 2025–2026 EBITDA grupy powinna się zwiększyć do poziomu ok. 550–560 mln zł w 2027 r. – wyjaśnia szef grupy.

W przypadku przychodów celem na 2028 r. jest poziom ok. 7,1 mld zł, w porównaniu z  5,69 mld zł odnotowanymi za 2023 r. W perspektywie do końca obowiązywania strategii udział segmentu metale w przychodach grupy ma zmniejszyć się do 47 proc. przy jednoczesnym wzroście udziału segmentu motoryzacja do 35 proc. Na nowe segmenty energii i gospodarki cyrkularnej przypadnie odpowiednio 11 proc. i 7 proc.

Grupa zakłada wykorzystywanie od 2030 r. 100 proc. zielonej energii elektrycznej netto. – Postawiliśmy sobie cel, by energia netto, którą zużywamy, w całości pochodziła ze źródeł odnawialnych. Plan ten jest już realizowany. Mamy już popisaną pierwszą umowę PPA z zewnętrznym dostawcą na dostawę energii elektrycznej z nowo wybudowanej farmy fotowoltaicznej, która pozwoli na pokrycie 14–15 proc. zapotrzebowania Boryszewa na zieloną energię – wyjaśnia Kowalczyk

Czytaj więcej

Wyniki Boryszewa pod wpływem spowolnienia w Europie

Więcej na inwestycje

Kluczowym elementem nowej strategii będą inwestycje, których kumulacja spodziewana jest w latach 2025–2026.

Łącznie na najbliższe pięć lat spółka zaplanowała wydatki na poziomie 1,45 mld zł, z czego ponad 477 mln zł przypadnie na 2025 r. W tym roku grupa zaplanowała inwestycje za kwotę ok. 214 mln zł.

– W poprzednich latach wydawaliśmy na inwestycje rocznie ok. 200–250 mln zł. W związku z realizacją celów zawartych w naszej strategii w kolejnych latach to się zmieni. W 2024 r. największe wydatki zostaną poniesione w segmencie metali. Z kolei w latach 2025–2026 znaczący udział w wydatkach będą miały inwestycje związane z rozwojem nowych segmentów – wyjaśnia szef Boryszewa.

Spółka ma w planach budowę dwóch magazynów energii o łącznej mocy 55 MW do 2028 r. Na inwestycje w magazyny energii zaplanowano łącznie 346,5 mln zł, a ich budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Z kolei w ramach segmentu gospodarki cyrkularnej przewidziano budowę dwóch instalacji termicznego przekształcania odpadów w Toruniu.

Jedna o wydajności do 23 tys. ton rocznie dla odpadów komunalnych, druga o wydajności 3,5 tys. ton dla odpadów niebezpiecznych. Kolejna instalacja pozwalająca przetwarzać odpady niebezpieczne, o wydajności do 12 tys. ton rocznie, ma zaś powstać w Koninie.

Grupa zamierza kontynuować rozwój najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikację sektorów klientów końcowych.

W segmencie motoryzacji planuje budowę nowych mocy produkcyjnych w Chinach, z kolei w segmencie metali planuje podwojenie mocy produkcyjnych przewodów aluminiowych i wprowadzenie produktów o wyższej wartości dodanej do 2025 r. (NPA Skawina) oraz rozbudowę mocy produkcyjnych ze stopów (WM Dziedzice).

Firmy
Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy: Cognor bez dywidendy, ale tylko przez rok
Firmy
Prezes Trakcji zwolniony za poręczeniem. Obowiązki prezesa powierzone członkowi zarządu
Firmy
Kurs Elektrotimu na fali wzrostowej
Firmy
Prezes Trakcji zatrzymany na zlecenie prokuratury. Znamy przyczyny
Firmy
Materiały budowlane z surowców naturalnych i z recyklingu. Ekoprodukty niszą czy głównym trendem?
Firmy
Systemy operacyjne Wieltonu zaatakowane przez hakerów