Przemysł

TIM nadal w dobrej formie

TIM, największy w Polsce dystrybutor elektrotechniki, nie rozczarował inwestorów.
Foto: materiały prasowe

TIM zanotował rekordowy pod względem obrotów zarówno III kwartał, jak i całe 9 miesięcy 2019 r., pomimo wysokiej bazy roku poprzedniego oraz pogarszającej się koniunktury, widocznej w spadających dynamikach produkcji budowlano-montażowej oraz wynikach innych firm dystrybucyjnych. W III kwartale grupa zarobiła na czysto ponad 5,7 mln zł, o 13,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Zysk operacyjny zwiększył się o 41 proc., do 9,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 229,6 mln zł i były o ponad 7 proc. wyższe niż rok wcześniej.

TIM zanotował rekordowy pod względem obrotów zarówno III kwartał, jak i całe 9 miesięcy 2019 r., pomimo wysokiej bazy roku poprzedniego oraz pogarszającej się koniunktury, widocznej w spadających dynamikach produkcji budowlano-montażowej oraz wynikach innych firm dystrybucyjnych.  – Trzeci kwartał wyraźnie pokazał, że odstrajamy się od rynku, zaś przekroczenie w październiku - po raz pierwszy w historii – poziomu 80 mln zł miesięcznych obrotów – tylko to potwierdziło. To efekt nieustannej pracy całego TIM-u oraz konsekwencji w realizacji działań prosprzedażowych, ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych i zwiększanie lojalności dotychczasowych klientów – wyjaśnia Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM.

Uwagę zwraca dynamiczny wzrost sprzedaży produktów stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych. TIM rozpoczął budowę tej kategorii produktowej w 2018 r., a w I półroczu 2019 r., wykorzystując nowe modele sprzedaży, komunikowane w strategii na lata 2019-2021 (dropshipping), uzupełnił ofertę produktową o brakujące elementy.  – Pełna oferta produktowa, jak i dynamiczny wzrost popytu w tym segmencie, stymulowany odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz wsparciem w zakresie finansowania takich instalacji, sprawiły, że dynamika sprzedaży produktów do instalacji fotowoltaicznych, liczona po III kwartale 2019 r. w stosunku do stycznia 2019 r., wyniosła blisko 5000 proc. - dodaje  Nosal.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy TIM-u wyniosły 647,3 mln zł i były o 6,8 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk netto sięgnął 12,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 21 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o ponad 67 proc., osiągając 40 mln zł.

Powiązane artykuły