Przemysł

Famur mimo trudnej sytuacji na rynku ma coraz więcej zamówień

Przychody górniczego dostawcy maszyn i sprzętu górniczego spadały w trzecim kwartale tego roku o 6 proc. względem roku poprzedniego. Famur tłumaczy, że to efekt spowodowany głównie zmianą zapowiadanej transformacji energetycznej Polski – w tym, znaczącym przyspieszeniem programu wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce. Zamówienia jednak rosną.
Foto: materiały prasowe

Przychody Grupy Famur za trzeci kwartał 2021 roku wyniosły 238 mln zł. To spadek o 6 proc. względem poprzedniego roku. EBITDA za trzeci kwartał 2021 r. wyniosła 80 mln zł, a zysk netto 38 mln zł. Famur zapowiada, że w kolejnych kwartałach można spodziewać się kontynuacji działań zmierzających w kierunku przekształcenia spółki w holding inwestujący w zieloną transformację. Famur rozwijał w minionym okresie wielkoskalową fotowoltaikę. Aktualny, sumaryczny portfel projektów, które znajdują się obecnie na różnym etapie rozwoju, wynosi ok. 1,4 GW, w tym prawie 250 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku. –  Kontynuujemy także budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 130 MW.  Niemniej, niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych, staramy się utrzymywać silną pozycję na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu spółki. Wygenerowane przychody pozwoliły wypracować 80 mln zł EBITDA i 38 mln zł zysku netto.

Spółka tłumaczy, że roczny spadek o 6 proc. przychodów w trzecim kwartale 2021 r. spowodowany jest głównie zmianą zapowiadanej transformacji energetycznej Polski – w tym, przyspieszeniem programu wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce, a także trwającym zagrożeniem związanym  pandemia. Wygenerowane przychody pozwoliły wypracować 80 mln zł EBITDA i 38 mln zł zysku netto. Mimo wszystko Famur wyjaśnia, że rosnąca w ostatnim czasie dynamika zamówień na urządzenia górnicze oferowane przez Famur, w dużym stopniu wynika z obecnych oraz oczekiwanych globalnych trendów związanych w szczególności z cenami węgla oraz innych surowców energetycznych. –Niespotykane od lat poziomy cen węgla oraz trwające zagrożenie epidemiologiczne wpływały na kształtowanie się decyzji inwestycyjnych w sektorze wydobywczym w omawianym okresie. O ile w pierwszym półroczu 2021 r., z powodu wciąż zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej oraz trwającej pandemii przedsiębiorstwa wydobywcze nadal ograniczały lub przesuwały o kolejne miesiące wcześniej zaplanowane inwestycje, koncentrując się na zamówieniach w ramach szeroko rozumianej działalności  posprzedażowej, o tyle w trzecim kwartale nastąpiło znacznie odczuwalne odbicie i poprawa sentymentu inwestycyjnego szczególnie na rynkach zagranicznych, co widoczne jest we wzroście zapytań ofertowych z  krajów, w których działa Grupa FAMUR, m. in. z Rosji, Chin, USA, Turcji czy Meksyku –  dodaje Mirosław Bendzera.

Mimo trudnej sytuacji w kraju, Grupa odnotowała ok. 340 mln zł z pozyskanych zamówień w trzecim kwartale 2021 r., co jest istotnym wzrostem względem 135 ml zł w drugim kwartale tego roku i 109 mln zł w pierwszym kwartale. To pozwoliło zwiększyć wartość łącznego portfela zamówień, a więc dostaw maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów, na koniec września 2021 r. do ok. 720 mln zł. na koniec czerwca 2021 r. był to 530 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.