Przemysł

Boryszew: Obejmie pakiet akcji Gränges za sprzedaż Impexmetalu

Grupa Boryszew zawarła ze spółką Gränges aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Impexmetalu. W ramach rozliczenia transakcji, poza gotówką, Boryszew ma objąć blisko 3,5 proc. pakiet akcji szwedzkiej grupy.
Impexmetal, Boryszew

Grupa Boryszew zawarła ze spółką Gränges aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Impexmetalu

Foto: materiały prasowe

- Po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przejęcia Aluminium Konin przez Gränges AB, podpisaliśmy dziś aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży z 27 listopada 2019 r. Zgodnie z dokumentem, w rozliczeniu transakcji, poza gotówką zdecydowaliśmy się objąć blisko 3,5 proc. pakiet akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln złotych - wyjaśnia Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa

- Poprzez nabycie akcji Gränges AB chcemy w dalszym ciągu wykorzystywać potencjał rynku aluminium oraz produktów oferowanych przez Aluminium Konin. Boryszew będzie największym branżowym akcjonariuszem Gränges AB. Oczekujemy zamknięcia transakcji w ciągu najbliższych kilku tygodni - dodaje.

Zgodnie z przewidywaniami zarządu transakcja zostanie sfinalizowana 30 października.

Ponadto, Boryszew będzie zobowiązany do objęcia dodatkowych akcji Gränges w liczbie odpowiadającej proporcji akcji Gränges będącej w posiadaniu Boryszewa do wszystkich akcji Gränges, jeśli w okresie 6 miesięcy następujących po dniu zamknięcia transakcji, kapitał zakładowy Gränges zostanie podwyższony w ramach realizacji prawa poboru.

Boryszew będzie też zobowiązany do niesprzedawania akcji Gränges w okresie 6 miesięcy po zamknięciu transakcji.

Pod koniec listopada 2019 roku Boryszew podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges AB. Cena sprzedaży określona miała być w oparciu o korektę wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na 938 mln zł o wysokość m.in.: długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.