Przemysł

Efektowne odbicie w wynikach Dębicy

Dzięki odbudowie popytu na rynku opon wyniki Dębicy powróciły do poziomów sprzed pandemii.
Foto: Adobestock

Oponiarska spółka w II kwartale 2021 r. wypracowała 571,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, podwajając wynik z analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się o 276 proc., osiągając poziom 17,3 mln zł. Zysk netto wyniósł 14,6 mln zł wobec 21,2 mln zł straty rok wcześniej. W całym I półroczu br. Dębica zanotowała 1,14 mld zł przychodów i 35,3 mln zł zysku netto w porównaniu z 798 mln zł sprzedaży i 1,3 mln zł zysku w I półroczu 2020 r. - W II kwartale 2021 roku utrzymał się pozytywny trend na rynku opon do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Trwające odtworzenie popytu przełożyło się pozytywnie na nasze wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Aktywnie wykorzystujemy sprzyjające warunki rynkowe, stale rozwijając ofertę produktową. Jednocześnie uważnie monitorujemy okoliczności rynkowe oraz zmieniające się wymogi sanitarne, aby szybko podejmować adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działalności i bezpieczeństwo finansowe spółki - komentuje Leszek Szafran, prezes Dębicy.

Wyniki Dębicy zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów. W trakcie wtorkowej sesji notowania spółki rosły nawet o prawie 3 proc., czemu towarzyszyły podwyższone obroty.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.