Przemysł

Apator z niższym zyskiem

Wstępne szacunkowe wyniki Apatora zostały negatywnie przyjęte przez inwestorów. W trakcie wtorkowej sesji akcje producenta urządzeń pomiarowych traciły nawet ponad 2 proc.
Foto: materiały prasowe

W II kwartale br. skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 9,9 mln zł, co oznacza spadek o 31 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się o 9 proc, do 29,9 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 237,4 mln zł i były zbliżone do poziomu sprzed roku. W całym I półroczu br. Apator wypracował 461,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 23,6 mln zł zysku netto (wynik bez wpływu sprzedaży nieruchomości).

Apator stopniowo odbudowuje sprzedaż eksportową po słabszej II połowie 2020 r. spowodowanej ograniczeniami na głównych rynkach zagranicznych, korzystając z wyraźnego ożywienia w branży opomiarowania wody, która w ubiegłym roku silnie odczuła skutki pandemii w wyniku ograniczeń w montażu wodomierzy w domach i mieszkaniach. W efekcie segment woda i ciepło odnotował wzrost sprzedaży w kraju i eksporcie, wynikający z „odmrożonych" inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych i wodociągach. Natomiast segmenty energii elektrycznej i gazu z modelem sprzedaży opartym w głównej mierze na dużych przetargach publicznych, w pierwszym okresie pandemii realizowały kontrakty pozyskane jeszcze przed rozprzestrzenieniem się COVID-19. Jak wyjaśnia zarząd, w tym przypadku niższe rok do roku wyniki I półrocza br. to w głównej mierze efekt wysokiej bazy sprzedaży w 2020 r. oraz „przesuniętych w czasie" odczuwalnych w grupie skutków pandemii tj. zaburzeń w łańcuchach dostaw, zwłaszcza utrudnień w terminowej realizacji zamówień kluczowych komponentów z Azji (głównie półprzewodników).

W związku z rosnącym popytem na rozwiązania inteligentne we wszystkich segmentach grupa rozbudowuje portfel produktów. Równocześnie rozwój sektora OZE powoduje z kolei wzrost zapotrzebowania na liczniki energii z funkcją dwukierunkowego pomiaru energii elektrycznej (pobranej i oddanej do sieci) oraz rozwiązania do zarządzania farmami fotowoltaicznymi. - Rośnie zainteresowanie naszych klientów rozwiązaniami w zakresie inteligentnego opomiarowania oraz technologiami wspierającymi OZE, efektywność energetyczną i skuteczne zarządzanie zużyciem mediów użytkowych. Zwiększamy skalę naszej sprzedaży w zakresie nowoczesnych technologii ultradźwiękowych oraz wodomierzy z nakładkami radiowymi - wyjaśnia Mirosław Klepacki, prezes Apatora. - Czekamy w pełnej gotowości na kolejne przetargi w związku z planowanym rolloutem smart meteringu w Polsce. Dzięki szerokiemu wprowadzeniu liczników smart będzie można zaoferować odbiorcom w Polsce dostęp do nowoczesnych taryf dynamicznych, których największą zaletą jest możliwość realnego zarządzania zużyciem energii tj. dostosowanie poziomu konsumpcji energii do aktualnych cen na rynku – dodaje.

Wyzwaniem dla Apatora pozostaje liczna konkurencja ze strony azjatyckich dostawców, trudna sytuacja na rynku komponentów (wydłużenie leadtime'ów, rosnące ceny materiałów i frachtu) oraz wzrost kosztów pracy, powodujące spadek marż i cen – odczuwalny zwłaszcza w segmencie energii elektrycznej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.