REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Sanok: Kurs wsparty wynikami

Wyniki producenta wyrobów gumowych były wyraźnie powyżej oczekiwań rynku.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

W trakcie wtorkowej sesji akcje Sanoka drożały nawet o ponad 9 proc. Do zakupów przekonały inwestorów lepsze od spodziewanych wyniki za IV kwartał.

W ostatnim kwartale 2018 r. Sanok RC wypracował 10,5 mln zł zysku netto, o ponad 90 proc. więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się o prawie 40 proc., do 14,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 259,9 mln zł i były o ponad 6 proc. wyższe niż w rok wcześniej. Warto odnotować poprawę rentowności grupy - marża EBITDA wzrosła rok do roku o prawie 1,4 pkt proc., osiągając 9,8 proc.

W całym 2018 roku grupa zarobiła na czysto 64,1 mln zł, co oznacza spadek o ponad 20 proc. względem poprzedniego roku. Zysk operacyjny sięgnął 108,3 mln zł, o ponad 16 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody grupy zwiększyły się o 2 proc., osiągając poziom nieco ponad 1 mld zł. - Niższy wynik to przede wszystkim efekt znacznego wzrostu kosztów surowców i materiałów używanych do produkcji (wzrosły ceny surowców na światowych rynkach). Wyższe były też inne koszty działalności, w tym wynagrodzenia, przede wszystkim w spółce dominującej (co jest skutkiem aktualnych trendów panujących na rynku pracy). W efekcie tego spółka generowała nieco niższe marże na sprzedanych produktach aniżeli rok wcześniej – wyjaśniła spółka w raporcie.

Na przestrzeni 2018 roku spółka kontynuowała działania zmierzające do uruchomienia zakładu produkcyjnego w Meksyku, co ma pomóc w szerszym wejściu z produktami spółki na rynek północnoamerykański. - Zakład ten rozpoczął działalność w strukturze Sanok RC jako zakład zamiejscowy. Produkowane w nim będą wyroby dla segmentu motoryzacji. Przez cały 2018 rok wyznaczeni do realizacji tego projektu pracownicy z Sanoka prowadzili prace związane z organizacją zakładu tak, aby w 2019 roku rozpoczął on działalność produkcyjną i handlową na większą skalę (pierwsze wyroby z tego zakładu sprzedane zostały w grudniu 2018 roku) – wskazano w raporcie.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA