Przemysł

Arctic Paper wraca do wypłaty dywidendy

Arctic Paper 2020 rok zakończył mocnym IV kwartałem w segmencie papieru, słabszy był natomiast segment celulozowy.
Foto: ROL

Z szacunkowych danych wynika, że w IV kwartale 2020 r. papiernicza grupa miała 14,8 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 5,5 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA wyniosła 25,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 34,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 714,7 mln zł i były o ponad 3 proc. niższe niż rok wcześniej.

Mimo negatywnego wpływu pandemii na rynek papieru, w 2020 roku skonsolidowany szacunkowy zysk netto Arctica wyniósł 103,6 mln zł wobec 124,7 mln zł rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ok. 2,85 mld zł wobec 3,12 mld zł rok wcześniej.

Niższe koszty surowców nadal sprzyjały segmentowi papieru w IV kwartale 2020r., co przełożyło się na EBITDę w wysokości 50,9 mln zł (wobec 31,1 mln rok wcześniej), przy nieznacznie niższych obrotach w wysokości 507,4 mln zł (wobec 532 mln zł). W całym 2020 roku EBITDA segmentu papieru zwiększyła się o 87 proc. do 235,3 mln zł, zwiększając marżę EBIT na do  8,2 proc. z 3,3 proc. rok wcześniej. - Ożywienie w segmencie papieru utrzymywało się w całym czwartym kwartale - wolumen sprzedaży papieru osiągnął 146 tys. ton a wykorzystanie mocy produkcyjnych było na poziomie 90 proc. W ujęciu względnym umocniliśmy naszą pozycję na europejskim rynku papieru wysokogatunkowego poprzez stabilną lub rosnącą – w zależności od typu produktu - sprzedaż niepowlekanego papieru bezdrzewnego – wyjaśnia Michal Jarczyński, prezes Arctic Paper.

Rottneros, należąca do grupy spółka działającej w segmencie celulozy, w IV kwartale 2020r. zmierzyła się z niekorzystną sytuacją rynkową (ceny celulozy i słaby dolar), co w połączeniu z planowanym postojem remontowym w fabryce w Vallvik przełożyło się na stratę na poziomie operacyjnym.

Poprawa sytuacji finansowej grupy skłoniła zarząd do Arctica do rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.  - Umocniliśmy naszą pozycję na europejskim rynku papierów wysokogatunkowych za sprawą stabilnej lub rosnącej - w zależności od typu produktu - sprzedaży. W efekcie jesteśmy w stanie zaproponować wypłatę dywidendy – podkreśla Jarczyński.W związku z niepewnością związaną z ekonomicznymi skutkami pandemii w zeszłym roku spółka zrezygnowała z jej wypłaty.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.